มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นในประเทศไทยJSPS Bangkok Office

ถ้าหากท่านมีความประสงค์ที่จะแสดงโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กรุณาดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบและส่งมายัง JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่มีสำนักงานในไทย

คลิกพื้นที่เพื่อดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่นั่น

มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่มีสำนักงานในไทย Hokkaido Tohoku Kanto Chubu Kinki Chugoku and Shikoku Kyushu

Hokkaido

มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
Hokkaido University / Hokkaido University Liaison Office in Thailand
มหาวิทยาลัยเอกชน
Hokkaido Information University / Hokkaido Information University (HIU) HIU International Office in Thailand

Tohoku

Aomori
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
Hirosaki University / Hirosaki University Khon Kaen Liaison Office
Miyagi
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
Tohoku University / Tohoku University Thailand Office
Akita
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
Akita University / Akita University - Chulalongkorn University Joint Research Laboratory Akita University Bangkok Office

Kanto

Ibaraki
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
University of Tsukuba / University of Tsukuba Center for Research on International Cooperation in Educational Development (CRICED)
Chiba
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
Chiba University / Chiba University Bangkok Center, International Exchange Center of Chiba University at Mahidol University
Tokyo
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
KOSEN (National Institute of Technology) / KOSEN (National Institute of Technology)Thailand Liaison office
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
The University of Electro-Communications / The University of Electro-Communications UEC ASEAN Research and Education Center (UAREC)
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
Tokyo Institute of Technology / Tokyo Tech ANNEX Bangkok
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
Tokyo Medical and Dental University / Tokyo Medical and Dental University Chulalongkorn University- Tokyo Medical and Dental University Research and Education Collaboration Center
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
Tokyo University of Agriculture and Technology / Tokyo University of Agriculture and Technology ASEAN Office
Tokyo University of Agriculture and Technology
มหาวิทยาลัยเอกชน
BUNKA GAKUEN / BUNKA GAKUEN
มหาวิทยาลัยเอกชน
Chuo University / Chuo University Chuo-Thammasat Collaboration Center
มหาวิทยาลัยเอกชน
Meiji University / Meiji University ASEAN Center
มหาวิทยาลัยเอกชน
Shibaura Institute of Technology / Shibaura Institute of Technology SIT Satellite Office in Thailand
มหาวิทยาลัยเอกชน
Soka University / Soka university Thammasat University-Soka University Liaison Office
มหาวิทยาลัยเอกชน
Sophia University / Sophia University Sophia ASEAN Hub Center
มหาวิทยาลัยเอกชน
Takushoku University / Takushoku University Thai Desk
มหาวิทยาลัยเอกชน
Tokai University / Tokai University ASEAN Office
  • Tokai University For Thailand
  • Tokai University For other Southeast Asian countries
มหาวิทยาลัยเอกชน
Tokyo International University / Tokyo International University (TIU) TIU Thailand Office
มหาวิทยาลัยเอกชน
Toyo University / Toyo University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยเอกชน
Waseda University / Waseda University Bangkok Branch Office
Kanagawa
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
Yokohama National University / Yokohama National University PSU-YNU International Office

Chubu

Niigata
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
Nagaoka University of Technology / CU-NUT GIGAKU Techno Park Office
Toyama
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
University of Toyama / Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University – University of Toyama
Ishikawa
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
Kanazawa University / Kanazawa University Bangkok Office
Fukui
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
University of Fukui / University of Fukui HISAC Bangkok’s Office
มหาวิทยาลัยเอกชน
Fukui University of Technology / Fukui University of Technology Representative Office [ASEAN Office]
Shizuoka
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
Shizuoka University / Shizuoka University Thailand Office at Thammasat University
Aichi
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
Nagoya University / Nagoya University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยเอกชน
Meijo University / Meijo University Thailand Satellite Office (TSAT)

Kinki

Mie
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
Mie University / Mie University Thailand Center for Education & Research at Thammasat University
Kyoto
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
Kyoto Institute of Technology / Kyoto Institute of Technology Bangkok Key Station/ Chiang Mai Key station
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
Kyoto University / Kyoto University ASEAN Center / CSEAS Bangkok Liaison Office
Osaka
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
Osaka University / Osaka University ASEAN Center for Academic Initiatives
มหาวิทยาลัยเอกชน
Kansai University / KANSAI UNIVERSITY Bangkok Office
Nara
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
Nara Institute of Science and Technology / Nara Institute of Science and Technology NAIST Thailand Office

Chugoku and Shikoku

Okayama
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
Okayama University / Okayama University Bangkok Office AP-SixERS (SixERS ASEAN Platform)
Yamaguchi
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
Yamaguchi University / Yamaguchi University International Collaboration Office, Bangkok
มหาวิทยาลัยเอกชน
University of East Asia / University of East Asia UEA ASEAN CENTER
Kochi
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
Kochi University / Kochi University Thailand Liaison Office

Kyushu

Fukuoka
มหาวิทยาลัยเอกชน
Fukuoka Institute of Technology / Fukuoka Institute of Technology (FIT) FIT Bangkok Office at KMITL (FBK)
Kumamoto
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
Kumamoto University / Kumamoto University Bangkok Office AP-SixERS(SixERS ASEAN Platform) KMUTT Knowledge Exchange for Innovation Center(KX)12F
Oita
มหาวิทยาลัยสาธารณะ (แห่งชาติ)
Oita University / OITA UNIVERSITY BANGKOK OFFICE

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

AUN/SEED-Net / AUN/SEED-Net ASEAN University Network/Southeast Asia Engineering Education Development Network
The e-ASIA Joint Research Program / The e-ASIA Joint Research Program
Study in Japan Global Network Project in ASEAN
Japan Student Services Organization (JASSO) / JASSO Thailand Office
JSPS Alumni Association of Thailand (JAAT) / JAAT
Japan Society for the Promotion of Science / JSPS Bangkok Office

เครือข่ายมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (Japanese Universities' Network in Thailand (JUNThai))

ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยมีสำนักงานของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 50 แห่ง เครือข่ายมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (JUNThai) ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคมปีพ.ศ. 2558 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมมือกันในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเชื่อมสัมพันธไมตรีของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วย

วัตถุประสงค์

(1)การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารในประเด็นต่าง ๆ หรือประเด็นที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วนในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น
(2)การได้รับโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและกิจกรรมของสถาบันวิชาการและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และเผยแพร่ข้อมูลไปยังสถาบันเหล่านั้น
(3)การเชื่อมสัมพันธไมตรีและการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทำให้การใช้ชีวิตในประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
(4)การประสานงานและความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างสำนักงานในประเทศไทยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
(5)การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ
(6)แนะนำสถานที่ติดต่อของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นให้แก่มหาวิทยาลัยที่อยู่ในประเทศไทย

สมาชิกเครือข่าย

สมาชิกประกอบด้วยมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่นที่มีสำนักงานหรือศูนย์ต่างประเทศในประเทศไทย
นอกจากนี้องค์กรภาครัฐร่วมมือกันบริหารจัดการเครือข่ายแห่งนี้ด้วย ซึ่งเป็นฐานะองค์กรผู้สังเกตการณ์ถาวร เช่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) เจแปนฟาวน์เดชั่น (The Japan Foundation) สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น (JST) เป็นต้น

เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ

ทุก ๆ 3 เดือนมีการจัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในการประชุมเครือข่ายมีการบรรยายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างประเทศจากสมาชิกเครือข่ายแห่งนี้และเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทย รวมทั้งจัดการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งกันและกันเพื่อการเชื่อมสัมพันธไมตรีของสมาชิกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

สามารถดาวน์โหลดระเบียบการการก่อตั้ง JUNThai ได้จากข้อมูลต่อไปนี้
[ ระเบียบการการก่อตั้งURL]

Search articles

Access

Zoom Google map

JSPS Bangkok Office

No.1016/3, 10th Fl.,
Serm-Mit Tower,
159 Sukhumvit Soi 21,
Bangkok 10110

TEL : +66-2661-6533
JSPS日本学術振興会
jsps-net

Brochure

JSPS brochure 2016-2017
JSPS brochure
(Japanese)
JSPS brochure (English)
JSPS brochure
(English)
JSPS Bangkok brochure(ENG)
JSPS Bangkok brochure
(English)
JSPS Bangkok brochure(THAI)
JSPS Bangkok brochure
(Thai)
Fellowships for Research in Japan (Japanese)
Fellowships for Research in Japan
(Japanese)
Fellowships for Research in Japan (English)
Fellowships for Research in Japan
(English)