รายงานกิจกรรมJSPS Bangkok Office

ทาง JSPS สำนักงานกรุงเทพ ได้ทำการรวบรวมและจัดทำรายงานกิจกรรมต่างๆ “สายลม จาก กรุงเทพฯ” ท่านสามารถดาวน์โหลดได้โดยคลิกที่ด้านล่างนี้

ปี 2566 / ปี 2564 / ปี 2563 / ปี 2562 / ปี 2561 / ปี 2560 / ปี 2559 / ปี 2558 / ปี 2557 / ปี 2556 / ปี 2555 / ปี 2554
/ ปี 2553 / ปี 2552 / ปี 2551 / ปี 2550 / ปี 2549 / ปี 2548 / ปี 2547

ปี 2566

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – กันยายน

ปี 2564

ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม

ปี 2563

ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – ธันวาคม

ปี 2562

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม

ปี 2561

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2562 เดือน มกราคม – มีนาคม

ปี 2560

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2561 เดือน มกราคม – มีนาคม

ปี 2559

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2560 เดือน มกราคม – มีนาคม

ปี 2558

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2559 เดือน มกราคม – มีนาคม

ปี 2557

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2558 เดือน มกราคม – มีนาคม

ปี 2556

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2557 เดือน มกราคม – มีนาคม

ปี 2555

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2556 เดือน มกราคม – มีนาคม

ปี 2554

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2555 เดือน มกราคม – มีนาคม

ปี 2553

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2554 เดือน มกราคม-มีนาคม

ปี 2552

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2553 เดือน มกราคม – มีนาคม

ปี 2551

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2552 เดือน มกราคม– มีนาคม

ปี 2550

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2551 เดือน มกราคม – มีนาคม

ปี 2549

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2550 เดือน มกราคม – มีนาคม

ปี 2548

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2549 เดือน มกราคม – มีนาคม

ปี 2547

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2548 เดือน มกราคม – มีนาคม

Search articles

Access

Zoom Google map

JSPS Bangkok Office

No.1016/3, 10th Fl.,
Serm-Mit Tower,
159 Sukhumvit Soi 21,
Bangkok 10110

TEL : +66-2661-6533
JSPS日本学術振興会
jsps-net

Brochure

JSPS brochure 2016-2017
JSPS brochure
(Japanese)
JSPS brochure (English)
JSPS brochure
(English)
JSPS Bangkok brochure(ENG)
JSPS Bangkok brochure
(English)
JSPS Bangkok brochure(THAI)
JSPS Bangkok brochure
(Thai)
Fellowships for Research in Japan (Japanese)
Fellowships for Research in Japan
(Japanese)
Fellowships for Research in Japan (English)
Fellowships for Research in Japan
(English)