สมาคมศิษย์เก่าJSPS Bangkok Office

เกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่าJSPS

JSPSได้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าขึ้นเพื่อมุ่งเป้าไปที่การสร้างสมาชิกใหม่และยังคงรักษาสมาชิกเก่าไว้ด้วยสมาคมศิษย์เก่าของJSPS ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกที่ประเทศเยอรมนี ในปี 1995 ความสำเร็จของสมาคมศิษย์เก่าในประเทศเยอรมนี้ได้เป็นต้นแบบการดำเนินงานไปยังประเทศอื่น หลังจากนั้นต่อมาสมาคมศิษย์เก่าJSPS ถูกจัดตั้งขึ้น ถึง16 สมาคมทั่วโลกJSPSสำนักงานกรุงเทพฯ ยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับทั้งประเทศไทย, บังคลาเทศ, ฟิลิปปินส์ และเนปาล อีกด้วย

สมาคมศิษย์เก่าJSPS แห่งประเทศไทย (JAAT)

สมาคมศิษย์เก่าJSPS แห่งประเทศไทย (JAAT)
สมาคมศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทย (The JSPS Alumni forum of Thailand: JAAT) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ปี2010 JAATเป็นผลมาจากสมาคมศิษย์เก่า RONPAKU แห่งประเทศไทย (ARAT) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2005 สมาชิกประกอบไปด้วย ผู้เคยเข้าร่วมในโปรแกรม JSPS เช่น ทุนดุษฏีบัณฑิต และทุนเชิญให้ไปเป็นนักวิจัยในต่างประเทศ ในประเทศญี่ปุ่น ชื่อ JAAT มาจากชื่อเดิมคือ JAFT ถูกแก้ไขเพิ่มเติมในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3 ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ปี 2012 เพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการของสมาคมแห่งประเทศไทย

ณ ปัจจุบัน JAAT มีสมาชิกสามัญประมาณ 80 ท่าน ซึ่งในวันที่ 14 กันยายน ปี 2012 ได้ทำการจดทะเบียนกับรัฐบาลไทยที่เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร

สำหรับรายละเอียดโปรดเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้
https://jaatthailand.wordpress.com/

สมาคมศิษย์เก่า JSPS ในบังคลาเทศ (BJSPSAA)

สมาคมศิษย์เก่า JSPS บังคลาเทศ (BJSPSAA ) เป็นสมาคมของนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมผู้ซึ่งได้รับทุนหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกภายใต้โครงการ RONPAKU หรือโปรแกรมอื่น ๆ ของ JSPS จากต่างประเทศ BJSPSAA ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม ปี 2009 ด้วยการสนับสนุน และคำแนะนำจากสถานทูตญี่ปุ่นโดยตรงในบังคลาเทศ และ JSPS สำนักงานใหญ่ในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและตั้งแต่ปี 2011 JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ ก็เริ่มให้การสนับสนุนและร่วมมือในกิจกรรมของ BJSPSAA เรื่อยมา

สมาคมศิษย์เก่า JSPS ฟิลิปปินส์ (JAAP)

สมาคมศิษย์เก่า JSPS ของประเทศฟิลิปปินส์ (JAAP) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เป็นครั้งที่ 14
คือสมาคมศิษย์เก่าของฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นผู้ที่เคยได้รับทุน The DOST-JSPS Society of Philippines Ronpaku Fellows (PRF) ได้เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2005 ซึ่งนำโดย JAAT PRF เป็นผู้ดูแลและดำเนินงานกิจกรรมและสัมมนาต่างๆ หลังจากนั้นได้ถูกยกเลิกไป JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ และสมาคมศิษย์เก่า JSPS ได้เข้ามาทำหน้าที่แทนในการส่งเสริมกิจกรรมและให้คำแนะนำ ผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกที่เคยผ่านPRF จนถึงเดือนเมษายน ปี 2013หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งสมาชิกศิษย์เก่า JAAP ในเดือนเมษายน 2013 หลังจากการแต่งตั้งประธานการลงนามสัญญากับรัฐบาล JAAP ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ จากสำนักงานใหญ่ JSPS ให้เป็นสมาคมศิษย์เก่า JSPS ในเดือนพฤศจิกายนปี 2013

สำหรับรายละเอียดโปรดเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้
http://www.jsps-jaap.org

สมาคมศิษย์เก่า JSPS เนปาล (NJAA)

สมาคมศิษย์เก่า JSPS เนปาล (NJAA) เป็นสมาคมศิษย์เก่า JSPS ลำดับที่ 15 ซึ่งก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อมกราคม 2016 สมาคมศิษย์เก่า JSPS เนปาล (NJAA) จัดการประชุมเพื่อจัดตั้งทีมงาน เตรียมการก่อตั้งสมาคมครั้งแรกเมื่อกุมภาพันธ์ 2014 หลังจากนั้นสมาคมได้ดำเนินการจัดการประชุมก่อตั้ง แผนกิจกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ถึงแม้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เนปาลเมื่อเมษายน 2015 สมาคมก่อตั้งด้วยความกระตือรือร้นและความร่วมมือของสมาชิก นอกจากนี้ยังได้รับการจดทะเบียนในสำนักงานเขตของ Lalitpur รัฐบาลของประเทศเนปาลเมื่อธันวาคม 2014

สำหรับรายละเอียดโปรดเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้
http://www.njaa.org.np

โครงการทุน Bridge Fellowship

ทุนนี้มีให้สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมศิษย์เก่าและผู้ที่เคยได้รับทุนจาก JSPS ทั่วโลก ได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยม สถาบันวิจัยเดิมของตนในประเทศญี่ปุ่นที่ได้เคยร่วมทำงานวิจัยในอดีต เพื่อขยายความรู้ด้านงานวิจัยและเสริมสร้างความร่วมมือการวิจัยกับนักวิจัยญี่ปุ่นให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่า JSPS ในแต่ละประเทศ มีสิทธิ์สำหรับโปรแกรมนี้

สำหรับรายละเอียดโปรดเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้
http://www.jsps.go.jp/j-plaza/bridge/index.html

Search articles

Access

Zoom Google map

JSPS Bangkok Office

No.1016/3, 10th Fl.,
Serm-Mit Tower,
159 Sukhumvit Soi 21,
Bangkok 10110

TEL : +66-2661-6533 FAX : +66-2661-6535
JSPS日本学術振興会
jsps-net

Brochure

JSPS brochure 2016-2017
JSPS brochure
JSPS brochure (English)
JSPS brochure (English)
JSPS Bangkok brochure(ENG)
JSPS Bangkok brochure(ENG)
JSPS Bangkok brochure(THAI)
JSPS Bangkok brochure(THAI)
Fellowships for Research in Japan (Japanese)
Fellowships for Research in Japan (Japanese)
Fellowships for Research in Japan (English)
Fellowships for Research in Japan (English)