รายงานกิจกรรมJSPS Bangkok Office

ทาง JSPS สำนักงานกรุงเทพ ได้ทำการรวบรวมและจัดทำรายงานกิจกรรมต่างๆ ทุกๆ 3 เดือนในรูปแบบภาษาญี่ปุ่น ผ่านหัวข้อ “สายลม จาก กรุงเทพฯ” ท่านสามารถดาวน์โหลดได้โดยคลิกที่ด้านล่างนี้

ปี 2560 / ปี 2559 / ปี 2558 / ปี 2557 / ปี 2556 / ปี 2555 / ปี 2554 / ปี 2553 / ปี 2552 / ปี 2551 / ปี 2550 /
ปี 2549 / ปี 2548 / ปี 2547

ปี 2560

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน

ปี 2559

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2560 เดือน มกราคม – มีนาคม

ปี 2558

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2559 เดือน มกราคม – มีนาคม

ปี 2557

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2558 เดือน มกราคม – มีนาคม

ปี 2556

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2557 เดือน มกราคม – มีนาคม

ปี 2555

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2556 เดือน มกราคม – มีนาคม

ปี 2554

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2555 เดือน มกราคม – มีนาคม

ปี 2553

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2554 เดือน มกราคม-มีนาคม

ปี 2552

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2553 เดือน มกราคม – มีนาคม

ปี 2551

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2552 เดือน มกราคม– มีนาคม

ปี 2550

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2551 เดือน มกราคม – มีนาคม

ปี 2549

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2550 เดือน มกราคม – มีนาคม

ปี 2548

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2549 เดือน มกราคม – มีนาคม

ปี 2547

ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 4 ปี 2548 เดือน มกราคม – มีนาคม

Search articles

Access

Zoom Google map

JSPS Bangkok Office

No.1016/1, 10th Fl.,
Serm-Mit Tower,
159 Sukhumvit Soi 21,
Bangkok 10110

TEL : +66-2661-6533 FAX : +66-2661-6535 Contact us
JSPS日本学術振興会
jsps-net