สมาคมศิษย์เก่าJSPS Bangkok Office

เกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่าJSPS

JSPSได้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าขึ้นเพื่อมุ่งเป้าไปที่การสร้างสมาชิกใหม่และยังคงรักษาสมาชิกเก่าไว้ด้วยสมาคมศิษย์เก่าของJSPS ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกที่ประเทศเยอรมนี ในปี 1995 ความสำเร็จของสมาคมศิษย์เก่าในประเทศเยอรมนี้ได้เป็นต้นแบบการดำเนินงานไปยังประเทศอื่น หลังจากนั้นต่อมาสมาคมศิษย์เก่าJSPS ถูกจัดตั้งขึ้น ถึง16 สมาคมทั่วโลกJSPSสำนักงานกรุงเทพฯ ยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับทั้งประเทศไทย, บังคลาเทศ, ฟิลิปปินส์ และเนปาล อีกด้วย

สมาคมศิษย์เก่าJSPS แห่งประเทศไทย (JAAT)

สมาคมศิษย์เก่าJSPS แห่งประเทศไทย (JAAT)
สมาคมศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทย (The JSPS Alumni forum of Thailand: JAAT) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ปี2010 JAATเป็นผลมาจากสมาคมศิษย์เก่า RONPAKU แห่งประเทศไทย (ARAT) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2005 สมาชิกประกอบไปด้วย ผู้เคยเข้าร่วมในโปรแกรม JSPS เช่น ทุนดุษฏีบัณฑิต และทุนเชิญให้ไปเป็นนักวิจัยในต่างประเทศ ในประเทศญี่ปุ่น ชื่อ JAAT มาจากชื่อเดิมคือ JAFT ถูกแก้ไขเพิ่มเติมในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3 ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ปี 2012 เพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการของสมาคมแห่งประเทศไทย

ณ ปัจจุบัน JAAT มีสมาชิกสามัญประมาณ 80 ท่าน ซึ่งในวันที่ 14 กันยายน ปี 2012 ได้ทำการจดทะเบียนกับรัฐบาลไทยที่เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร

สำหรับรายละเอียดโปรดเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้
http://www.med.cmu.ac.th/dept/surgery/gastro/jsps.php

สมาคมศิษย์เก่า JSPS ในบังคลาเทศ (BJSPSAA)

สมาคมศิษย์เก่า JSPS บังคลาเทศ (BJSPSAA ) เป็นสมาคมของนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมผู้ซึ่งได้รับทุนหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกภายใต้โครงการ RONPAKU หรือโปรแกรมอื่น ๆ ของ JSPS จากต่างประเทศ BJSPSAA ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม ปี 2009 ด้วยการสนับสนุน และคำแนะนำจากสถานทูตญี่ปุ่นโดยตรงในบังคลาเทศ และ JSPS สำนักงานใหญ่ในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและตั้งแต่ปี 2011 JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ ก็เริ่มให้การสนับสนุนและร่วมมือในกิจกรรมของ BJSPSAA เรื่อยมา

สำหรับรายละเอียดโปรดเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้
http://www.bjspsaa.org/

สมาคมศิษย์เก่า JSPS ฟิลิปปินส์ (JAAP)

สมาคมศิษย์เก่า JSPS ของประเทศฟิลิปปินส์ (JAAP) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เป็นครั้งที่ 14
คือสมาคมศิษย์เก่าของฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นผู้ที่เคยได้รับทุน The DOST-JSPS Society of Philippines Ronpaku Fellows (PRF) ได้เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2005 ซึ่งนำโดย JAAT PRF เป็นผู้ดูแลและดำเนินงานกิจกรรมและสัมมนาต่างๆ หลังจากนั้นได้ถูกยกเลิกไป JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ และสมาคมศิษย์เก่า JSPS ได้เข้ามาทำหน้าที่แทนในการส่งเสริมกิจกรรมและให้คำแนะนำ ผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกที่เคยผ่านPRF จนถึงเดือนเมษายน ปี 2013หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งสมาชิกศิษย์เก่า JAAP ในเดือนเมษายน 2013 หลังจากการแต่งตั้งประธานการลงนามสัญญากับรัฐบาล JAAP ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ จากสำนักงานใหญ่ JSPS ให้เป็นสมาคมศิษย์เก่า JSPS ในเดือนพฤศจิกายนปี 2013

สำหรับรายละเอียดโปรดเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้
http://www.jsps-jaap.org

สมาคมศิษย์เก่า JSPS เนปาล (NJAA)

สมาคมศิษย์เก่า JSPS เนปาล (NJAA) เป็นสมาคมศิษย์เก่า JSPS ลำดับที่ 15 ซึ่งก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อมกราคม 2016 สมาคมศิษย์เก่า JSPS เนปาล (NJAA) จัดการประชุมเพื่อจัดตั้งทีมงาน เตรียมการก่อตั้งสมาคมครั้งแรกเมื่อกุมภาพันธ์ 2014 หลังจากนั้นสมาคมได้ดำเนินการจัดการประชุมก่อตั้ง แผนกิจกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ถึงแม้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เนปาลเมื่อเมษายน 2015 สมาคมก่อตั้งด้วยความกระตือรือร้นและความร่วมมือของสมาชิก นอกจากนี้ยังได้รับการจดทะเบียนในสำนักงานเขตของ Lalitpur รัฐบาลของประเทศเนปาลเมื่อธันวาคม 2014

สำหรับรายละเอียดโปรดเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้
http://www.njaa.org.np

โครงการทุน Bridge Fellowship

ทุนนี้มีให้สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมศิษย์เก่าและผู้ที่เคยได้รับทุนจาก JSPS ทั่วโลก ได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยม สถาบันวิจัยเดิมของตนในประเทศญี่ปุ่นที่ได้เคยร่วมทำงานวิจัยในอดีต เพื่อขยายความรู้ด้านงานวิจัยและเสริมสร้างความร่วมมือการวิจัยกับนักวิจัยญี่ปุ่นให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่า JSPS ในแต่ละประเทศ มีสิทธิ์สำหรับโปรแกรมนี้

สำหรับรายละเอียดโปรดเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้
http://www.jsps.go.jp/j-plaza/bridge/index.html

Search articles

Access

Zoom Google map

JSPS Bangkok Office

No.1016/1, 10th Fl.,
Serm-Mit Tower,
159 Sukhumvit Soi 21,
Bangkok 10110

TEL : +66-2661-6533 FAX : +66-2661-6535 Contact us
JSPS日本学術振興会
jsps-net