มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นในประเทศไทยJSPS Bangkok Office

JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ ได้สนับสนุนสถาบันระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่นในประเทศไทยโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ตลอดจนการจัดแสดงโปสเตอร์แนะนำภายในสำนักงาน JSPS ตั้งแต่ปี 2013 ได้จัดแสดงนิทรรศการโปสเตอร์ที่งานมหกรรมงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

ถ้าหากท่านมีความประสงค์ที่จะแสดงโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กรุณาดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบและส่งมายัง JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ

INDEX(alphabetical order)

Akita University / Aoyama Gakuin University / APU Thailand Office / Bunka Gakuen / Chiba University / Chuo University / Digital Hollywood University / University of Fukui / Fukui University of Technology / Fukuoka Institute of Technology (FIT) / Hirosaki University / Hokkaido Information University (HIU) / Kanazawa University / Kansai University / Kochi University / KOSEN (National Institute of Technology) / Kyoto University / Kyoto Institute of Technology / Kyushu University / Meiji University / Meijo University / Mie University / Nagaoka University of Technology / Nagoya University / Nara Institute of Science and Technology(NAIST) / Oita University / Osaka City University / Osaka University / Shibaura Institute of Technology / Shizuoka University / Soka University / Sophia University / Takushoku University / The University of Electro-Communications / Tohoku University / Tokai University / Tokyo International University (TIU) / Tokyo Metropolitan University / University of East Asia / University of Tokyo / Tokyo Tech / Tokyo Medical and Dental University / Tokyo University of Agriculture and Technology / University of Toyama / Toyo University / University of Miyazaki / Waseda University / Yamaguchi University / Yokohama National University / AUN/SEED-Net / e-ASIA / JASSO / JSPS / JSPS Alumni Association of Thailand・JAAT

Akita University - Chulalongkorn University Joint Research Laboratory / Akita University Bangkok Office
http://www.akita-u.ac.jp/
Akita University - Chulalongkorn University Joint Research Laboratory
Aoyama Gakuin University Thailand Liaison Office
http://www.aoyama.ac.jp/
Aoyama Gakuin University Thailand Liaison Office
Bunka Gakuen International Communication Bangkok Office
http://www.bunka.ac.jp
Bunka Gakuen International Communication Bangkok Office
International Exchange Center of Chiba University at Mahidol University
http://www.chiba-u.ac.jp/international/IEC/m/e/index.html
International Exchange Center of Chiba University at Mahidol University
Chuo-Thammasat Collaboration Center
http://www.chuo-u.ac.jp
Chuo University
Digital Hollywood University Bangkok Office
http://www.dhw.ac.jp/
Digital Hollywood University Bangkok Office
University of Fukui HISAC Bangkok’s Office
http://www.u-fukui.ac.jp/eng/index.html
University of Fukui HISAC Bangkok’s Office
Fukui University of Technology’s ASEAN Office
http://www.fukui-ut.ac.jp
Fukui University of Technology’s ASEAN Office
FIT Bangkok Office at KMITL
http://www.fit.ac.jp/
FIT Bangkok Office at KMITL
Hirosaki University Khon Kaen Liaison Office
http://www.hirosaki-u.ac.jp/en/
Hirosaki University Khon Kaen Liaison Office
International Office of Hokkaido Information University
http://www.do-johodai.ac.jp/english/
International Office of Hokkaido Information University
Kanazawa University Bangkok Office
http://www.kanazawa-u.ac.jp/
Kanazawa University Bangkok Office
Kansai University Bangkok Office
http://www.kansai-bkk.com
Kansai University Bangkok Office
Kochi University Thailand Liaison Office
http://www.kochi-u.ac.jp/english/
Kochi University Thailand Liaison Office
KOSEN (National Institute of Technology) Thailand Liaison office
http://www.kosen-k.go.jp/english/index.html
KOSEN (National Institute of Technology) Thailand Liaison office
Kyoto University ASEAN Center / CSEAS Bangkok Liaison Office
http://www.kyoto-u.ac.jp/
Kyoto University Center for Southeast Asia Studies (CSEAS), Bangkok Liaison Office
Kyoto Institute of Technology Bangkok Key Station
http://www.kit.ac.jp/
Kyoto Institute of Technology Bangkok Key Station
Kyushu University Branch Office at Mahidol University
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/
Kyushu University Bangkok Office/ Branch Office at Mahidol University
Meiji University ASEAN Center
http://www.meiji.ac.jp/cip/aseancenter/
Meiji University ASEAN Center
ภาษาไทย
Meiji University ASEAN Center
ภาษาอังกฤษ
Meijo University Thailand Satellite Office (TSAT)
http:// http://www.meijo-u.ac.jp/english/
Meijo University Thailand Satellite Office (TSAT)
Mie University Thailand Center for Education and Research at Thammasat University
http://www.mie-u.ac.jp/en/international/
Mie University Thailand Center for Education & Research at Thammasat University
Nagaoka University of Technology Thailand Office
http://www.nagaokaut.ac.jp/j/index.html
Nagaoka University of Technology
Nagoya University Bangkok Office
http://en.nagoya-u.ac.jp/
Nagoya University Bangkok Office
NAIST Thailand Office
http://www.naist.jp/en/
NAIST Thailand Office
Osaka University ASEAN Center for Academic Initiatives
http://www.osaka-u-bangkok.org/
Osaka University Bangkok Center for Education & Research
Shibaura Institute of Technology
SIT Satellite Office in Thailand
http://www.shibaura-it.ac.jp/en/
SIT Satellite Office in Thailand
Shizuoka University Thailand Office at Thammasat University
http://www.shizuoka.ac.jp/english/
Shizuoka University Thailand Office at Thammasat University
Thammasat University-Soka University Liaison Office
http://www.soka.ac.jp/en
Thammasat University-Soka University Liaison Office
Sophia ASEAN Hub Center
http://www.sophia.ac.jp
Meiji University ASEAN Center
ภาษาไทย
Meiji University ASEAN Center
ภาษาอังกฤษ
Takushoku University Thai Branch
http://www.thai-takushoku.com/
Takushoku University Thai Branch
UEC ASEAN Research Center (UARC)
http://www.uec.ac.jp/eng/
UEC ASEAN Research Center (UARC)
Tohoku University Thailand Office
http://www.tohoku.ac.jp/en/
Tohoku University Thailand Office
Tokai University ASEAN Office
http://www.u-tokai.ac.jp/english/
Tokai University Asian Office
Tokyo International University, Thailand Office
http://www.tiu.ac.jp/etrack/
Tokyo International University, Thailand Office
Tokyo Metropolitan University Bangkok Office
http://www.tmu.ac.jp/english/index.html
Tokyo Metropolitan University
University of East Asia ASEAN CENTER
http://www.toua-u.ac.jp
University of East Asia ASEAN CENTER
The University of Tokyo Regional Network Office for Urban Safety (RNUS)
http://icus-incede.iis.u-tokyo.ac.jp/
The University of Tokyo Regional Network Office for Urban Safety (RNUS)
Chulalongkorn University -Tokyo Medical and Dental University Research and Education Collaboration Center
http://www.tmd.ac.jp/english/thai/index.html
Chulalongkorn University -Tokyo Medical and Dental University Research and Education Collaboration Center
Tokyo University of Agriculture and Technology ASEAN Liaison Office
http://web.tuat.ac.jp/~intl/
Tokyo University of Agriculture and Technology Bangkok Liaison Office
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University – University of Toyama
http://www.u-toyama.ac.jp/en/
University of Toyama
Bangkok Office –University of Miyazaki
http://www.miyazaki-u.ac.jp/english/
Bangkok Office –University of Miyazaki
Waseda University Bangkok Office
Waseda Japanese Language and Culture School
http://www.waseda.ac.th
Waseda Japanese Language and Culture School
Yamaguchi University International Collaboration Office, Bangkok
http://www.yamaguchi-u.ac.jp/english
Yamaguchi University

Supporting Organization

AUN/SEED-Net Secretariat
http://www.seed-net.org/
AUN/SEED-Net
The e-ASIA Joint Research Program Secretariat
http://www.the-easia.org/jrp/
The e-ASIA Joint Research Program Secretariat
Japan Student Services Organization (JASSO) Thailand Office
http://www.jeic-bangkok.org/
Japan Student Services Organization (JASSO) Thailand Office
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Bangkok Office
http://jsps-th.org/
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Bangkok Office
เกี่ยวกับ JSPS สมาคมศิษย์เก่าประเทศไทย (JAAT)
http://www.med.cmu.ac.th/dept/surgery/gastro/jsps.php
เกี่ยวกับ JSPS สมาคมศิษย์เก่าประเทศไทย (JAAT)

Search articles

Access

Zoom Google map

JSPS Bangkok Office

No.1016/1, 10th Fl.,
Serm-Mit Tower,
159 Sukhumvit Soi 21,
Bangkok 10110

TEL : +66-2661-6533 FAX : +66-2661-6535 Contact us
JSPS日本学術振興会
jsps-net