【ประกาศ】สมาคมศิษย์เก่า JSPS มาเลเซีย (JAAM) จัดงานอภิปรายในหัวข้อ “Deep Dive Into the Journey of Women in Ocean Science”

สมาคมศิษย์เก่า JSPS มาเลเซีย (JAAM) จัดงานอภิปรายในหัวข้อ “Deep Dive Into the Journey of Women in Ocean Science” โดยในงานนี้ได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลผู้หญิงชั้นแนวหน้าจากประเทศมาเลเซีย ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย ซึ่งการอภิปรายครั้งนี้จะมีการกล่าวถึง โอกาส ความท้าทาย และความสำเร็จ ในสาขาวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลในประเทศมาเลเซีย ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย

รายละเอียดของงานมีดังนี้

(เวลาและวันที่)
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:00-12:00 นาฬิกา (ตามเวลาในประเทศมาเลเซีย)

(รายชื่อวิทยากร)
・Prof. Dr. Kazumi Wakita (Tokai University / Japan)
・Assoc. Prof. Dr. Yoko Iwamoto (Hiroshima University / Japan)
・Prof. Dato’ Dr. Noraieni Mokhtar (Universiti Teknologi Malaysia; UMT / Malaysia)
・Dr Wulan Koagouw (Indonesian Institute of Sciences (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; LIPI)/ Indonesia)

(รายชื่อพิธีกร)
Prof. Dato’ Dr. Aileen Tan (JAAM / University of Science Malaysia; USM)

(กำหนดการ)
10:00~10:10 น. เปิดงานและกล่าวแนะนำการอภิปราย
10:10~10:20 น. แนะนำวิทยากร
10:20~11:45 น. การอภิปราย
11:45~11:55 น. ช่วงถามและตอบคำถาม
11:55~12:00 น. วิทยากรกล่าวสรุปการอภิปราย

(วิธีเข้าร่วมงาน)
สามารถเข้าร่วมงานได้ผ่านช่องทาง Webex หรือ Facebook Live Stream ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
Webex: https://bit.ly/jaam21
FB Live: JSPS Alumni Association Malaysia