สมาคมศิษย์เก่า JSPS ฟิลิปปินส์ (JAAP) จัดบรรยายครั้งที่ 9 ใน WEBINAR SERIES 2021 ในธีม “LIVING IN THE NEW NORMAL AND BEYOND”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 สมาคมศิษย์เก่า JSPS ฟิลิปปินส์ (JAAP) รวมถึง องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science) ได้ร่วมมือกันจัดบรรยายครั้งที่ 9 ในธีม “LIVING IN THE NEW NORMAL AND BEYOND”

ในการบรรยายครั้งนี้ ดร. Danilda Haufana-Duran ประธาน JAAP ซึ่งเป็นอดีตสมาชิกโปรแกรม JSPS RONPAKU และ BRIDGE Fellow และดำรงตำแหน่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ภายใต้หน่วยงาน Philippine Carabao Center ทำหน้าที่กล่าวเปิดการบรรยายในครั้งนี้

ดร. Danilda Haufana-Duran

หลังจากการกล่าวทักทาย ดร. Leah J. Buendia ผู้ช่วยเลขานุการความร่วมมือระหว่างประเทศของ Department of Science and Technology (DOST) และ ดร. Yoshio Otani ผู้อำนวยการ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ ได้ทำการกล่าวข้อความสร้างแรงบันดาลใจตามลำดับ

ดร. Leah J. Buendia

ดร. Yoshio Otani

หลังจากนั้น ดร. Miflora Minoza-Gatchalian, CEO of Quality Partners Company, Ltd. Retired UP Full Professor และ JSPS Awardee ได้นำเสนอในหัวข้อ “Making Quality a Way of Life: A Start-up at this Time of Pandemic”

ดร. Miflora Minoza-Gatchalian

ไฟล์นำเสนอของ ดร. Miflora Minoza-Gatchalian

ในการบรรยายครั้งนี้ ดร. Miflora Minoza-Gatchalian ได้กล่าวไว้ว่า “คุณภาพ” เป็น “สภาวะของจิตใจ” ซึ่งส่งผลต่อการสื่อสารระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ในการทำงาน ผลิตภัณฑ์และบริการ จากนั้น ดร. Minoza-Gatchalian กล่าวว่ากระบวนการนี้เริ่มต้นจากชีวิตประจำวันของเรา โดยเราต้องฝึกฝนอย่างหนักเพื่อสร้างคุณลักษณะนิสัยนี้ และการพัฒนาลักษณะนิสัยควรเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดกลางคัน ดร. Minoza-Gatchalian ยังได้แนะนำวิธีที่เราจะสามารถสร้างคุณลักษณะนิสัยนี้ในสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือที่บ้าน โดยในท้ายที่สุด ดร. Minoza-Gatchalian กล่าวว่า เมื่อคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรา วัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศจะปรากฏทั้งที่บ้านและในพื้นที่สาธารณะ

หลังจากจบการนำเสนอ ผู้เข้าร่วมได้ถามคำถามมากมาย เช่น วิธีการในการจัดการกับตนเอง คุณลักษณะที่มีคุณภาพนี้จะปลูกฝังในชาวฟิลิปปินส์ได้อย่างไร และคำถามอื่นๆอีกมากมาย ซึ่ง ดร. Minoza-Gatchalian ได้ตอบคำถามอย่างชัดเจน

ในท้ายที่สุดแล้ว ดร. Maria Rowena Eguia รองประธาน JAAP ได้กล่าวปิดงานการจัดบรรยายในครั้งนี้

ดร. Maria Rowena Eguia

การบรรยายนี้ได้ถูกถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Zoom และหน้าเพจ Facebook ของ JAAP ซึ่งการบรรยายจบลงด้วยดีโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก