สมาคมศิษย์เก่า JSPS มาเลเซีย (JAAM) จัดงานอภิปรายในหัวข้อ “Deep Dive Into the Journey of Women in Ocean Science”

ในวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่า JSPS มาเลเซีย (JAAM) จัดงานอภิปรายออนไลน์ในหัวข้อ “Deep Dive Into the Journey of Women in Ocean Science” โดยในงานนี้ ทางผู้จัดงานได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลหญิงจากประเทศมาเลเซีย ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย ตามรายชื่อดังนี้เพื่อร่วมอภิปราย

– Prof. Dr. Kazumi Wakita (Tokai University / Japan)
– Assoc. Prof. Dr. Yoko Iwamoto (Hiroshima University / Japan)
– Prof. Dato’ Dr. Noraieni Mokhtar (Universiti Teknologi Malaysia; UMT / Malaysia)
– Dr. Wulan Koagouw (Indonesian Institute of Sciences (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; LIPI)/ Indonesia)

ผู้เข้าร่วมอภิปรายทั้งสี่ท่าน

ในการอภิปรายครั้งนี้ ผู้ร่วมอภิปรายทั้งสี่ท่านได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้สึก แรงจูงใจ ความยากลำบาก และเป้าหมายของแต่ละท่านในฐานะนักวิจัยหญิงภายใต้การดูแลของ Prof. Dato’ Dr. Aileen Tan (JAAM / University of Science Malaysia; USM)

นอกจากนั้น ในการอภิปรายนี้ยังเผยให้เห็นถึงบทบาทอื่นของผู้ร่วมอภิปรายนอกเหนือจากตำแหน่งนักวิจัย เช่น บทบาทของความเป็นแม่ ลูกสาว หรือภรรยา แม้ว่าผู้ร่วมอภิปรายแต่ละท่านจะมีประสบการณ์ส่วนตัวและภูมิหลังที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม ทุกท่านกลับมีบางสิ่งที่เหมือนกันนั่นคือการมีแรงจูงใจที่ดีในการทำการวิจัย

พิธีกรในการอภิปรายครั้งนี้

การอภิปรายนี้จบลงด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คน