สมาคมศิษย์เก่า JSPS ฟิลิปปินส์ (JAAP) จัดบรรยายครั้งที่ 7 ใน WEBINAR SERIES 2021 ในธีม “LIVING IN THE NEW NORMAL AND BEYOND”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มีการจัดบรรยายครั้งที่ 7 ของ WEBINAR SERIES 2021 ในธีม “LIVING IN THE NEW NORMAL AND BEYOND” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสมาคมศิษย์เก่า JAAP ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) สำนักงานกรุงเทพฯ

การบรรยายเริ่มต้นด้วยคำกล่าวต้อนรับโดย ดร. Danilda Haufana-Duran ประธานสมาคมศิษย์เก่า JAAP และนักวิทยาศาสตร์ภายใต้หน่วยงาน Philippine Carabao Center

ดร. Danilda Haufana-Duran

หลังจากคำกล่าวต้อนรับของดร. Danilda Haufana-Duran ดร. Leah J. Buendia ผู้ช่วยเลขานุการความร่วมมือระหว่างประเทศ DOST และ ดร. Yoshio Otani ผู้อำนวยการ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ ได้มอบคำกล่าวทักทายแก่ผู้เข้าร่วมงานตามลำดับ

ดร. Leah J. Buendia

ดร. Yoshio Otani

หลังจากนั้น ดร. Alexis M. Fillone จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา, DLSU-Manila, Project Leader, STARPLAN-VI ได้เริ่มบรรยายในหัวข้อ “The future of sustainable and intelligent transportation systems”

ดร. Alexis M. Fillone

ในการบรรยายในครั้งนี้ ดร. Alexis ได้นำเสนองานของเขาซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบขนส่งสาธารณะของประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาทางการจราจร เช่น การจราจรแออัด และปัญหาอื่นๆ เป็นต้น ตัวอย่างงานของ ดร. Alexis เช่น การพัฒนากล้องติดด้านหน้ารถประจำทางสำหรับตรวจจับป้ายทะเบียนรถที่จอดในพื้นที่ห้ามจอด หรือการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยบอกระยะทางและประมาณเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายใดๆ

หลังจากจบการบรรยาย ผู้เข้าร่วมได้มีคำถามมากมายเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ ดร. Alexis ได้พัฒนาขึ้น ซึ่ง ดร. Alexis ก็ได้ตอบคำถามอย่างชัดเจน นอกจากนั้น ดร. Alexis ยังกล่าวว่า ในอนาคตหากแอปพลิเคชันของเขาถูกพัฒนาไปสู่ขั้นตอนต่อๆไป สิทธิเรื่องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่เขาควรที่จะคำนึงถึงเช่นกัน

ในท้ายที่สุดแล้ว ดร. Maria Rowena Eguia ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าของสมาคม JAAP ได้ทำการกล่าวปิดงาน

ดร. Maria Rowena Eguia

การบรรยายนี้จบลงด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน