สมาคมศิษย์เก่า JSPS อินโดนีเซีย (JAAI) จัดงานสัมมนาออนไลน์ในธีม “Integrated Actions of Peatland and Mangrove Restoration and Sustainable Development through Bio-village Concept”

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สมาคมศิษย์เก่า JSPS อินโดนีเซีย (JAAI) จัดงานสัมมนาออนไลน์ในธีม “Integrated Actions of Peatland and Mangrove Restoration and Sustainable Development through Bio-village Concept” ร่วมกับ Japan-ASEAN Science, Technology and Innovation Platform (JASTIP) ซึ่งองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ (Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Bangkok Office) ได้เข้าร่วมงานนี้ในฐานะแขกที่ได้รับเชิญ

งานสัมมนาเริ่มต้นขึ้นโดยการกล่าวทักทายของคุณ Citra Helen Purba, Peatland and Mangrove Restoration Agency, Republic of Indonesia หลังจากนั้น Prof. Kono Yasuyuki, Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University ได้ทำการกล่าวเปิดงานสัมมนานี้

Prof. Kono Yasuyuki

หลังจากการกล่าวเปิดงาน คุณ Makiko Yashiro ซึ่งเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Keynote Speaker) จาก Programme Officer, Ecosystem Division, UNEP Regional Office for Asian and the Pacific ได้นำเสนอในหัวข้อ “The UN Decade on Ecosystem Restoration and the importance of peatlands in Southeast Asia”

คุณ Makiko Yashiro

หลังจากนั้น Prof. Wahyu Dwianto, Research Center for Biomaterials, Indonesian Institute of Sciences ได้นำเสนอในหัวข้อ “Introduction of Integrated Actions of Peatland and Mangrove Restoration and Sustainable Development through Bio-village Concept”

Prof. Wahyu Dwianto

หลังจากการนำเสนอของ Prof. Wahyu Dwianto, หัวข้อในการบรรยายได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ Environment and Related Sciences, Food and Health Sciences และ New and Renewable Energy Sciences

สำหรับหัวข้อหลัก Environment and Related Sciences, Assoc. Prof. Osamu Kozan, CSEAS, Kyoto University, Prof. Hadi Susilo Arifin, Natural Resources and Environmental Management Science Study Program, School of Graduate Studies, IPB University, Prof. Dwi Astiani, Faculty of Forestry, Universitas Tanjungpura, Dr. Luki Subehi, Research Center for Limnology, Indonesian Institute of Sciences และ Prof. Maman Turjaman, Forest Research Development Centre (FRDC), the Ministry of Environment and Forestry (MoEF) ได้นำเสนอในหัวข้อการบรรยายที่สอดคล้องกับหัวข้อหลัก

สำหรับหัวข้อหลัก Food and Health Sciences, Prof. C. Hanny Wijaya, Department of Food Science and Technology, IPB University และ Dr. Yanetri Asi Nion, Department of Agronomy/Graduate School of Biology, University of Palangka Raya ได้นำเสนอในหัวข้อการบรรยายที่สอดคล้องกับหัวข้อหลัก

สำหรับหัวข้อหลัก New and Renewable Energy Sciences, Prof. Dwi Susilaningsih, Research Center for Biotechnology, Indonesian Institute of Sciences และ Prof. Ridwan Yahya, Department of Forestry, Universitas Bengkulu ได้นำเสนอในหัวข้อการบรรยายที่สอดคล้องกับหัวข้อหลัก

หลังจากนั้น คุณ Nina Yulianti, Ph.D., Department of Environmental Science, University of Palangka Raya ได้เป็นผู้อ่านคำถามที่ถูกส่งมาจากผู้เข้าร่วมผ่านช่องทาง Zoom และ YouTube ซึ่งผู้นำเสนอทุกท่านได้ตอบคำถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น

หลังจากช่วงการถามและตอบคำถาม Dr. Yoshio Otani, Director of JSPS Bangkok Office ได้กล่าวคำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมและผู้นำเสนอทุกท่าน

Dr. Yoshio Otani

ในท้ายที่สุด คุณ Ryuichi Fukuhara, JASTIP Programme Coordinator ได้ทำการกล่าวปิดงาน

คุณ Ryuichi Fukuhara