【ประกาศ】JASSO “Study in Japan Virtual Fair 2021”

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) จัดงานสัมมนาออนไลน์ประจำปี 2021 “Study in Japan Virtual Fair 2021”
สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถอ่านรายละเอียดได้ด้านล่างนี้

งานจัดเป็นภาษาอังกฤษ
【เวลาและวันที่】12:00 น.(ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น), วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม / วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม / วันเสาร์ที่ 4 กันยายน
【เว็บไซต์กิจกรรม】https://jassofair.studyinjapan.go.jp/en
【โปสเตอร์กิจกรรม】 Study in Japan Virtual Fair 2021 (ภาษาอังกฤษ)

งานจัดเป็นภาษาญี่ปุ่น
【เวลาและวันที่】11:00 น.(ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น), วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน / วันเสาร์ที่ 18 กันยายน / วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน
【เว็บไซต์กิจกรรม】https://jassofair.studyinjapan.go.jp/ja
【โปสเตอร์กิจกรรม】 Study in Japan Virtual Fair 2021 (ภาษาญี่ปุ่น)