มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัด “สัมมนาออนไลน์ Study in Japan” ร่วมกับ สำนักงานภูมิภาค Study in Japan ในอาเซียน

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดงาน “สัมมนาออนไลน์ Study in Japan” โดยร่วมกับสำนักงานภูมิภาค Study in Japan ในอาเซียน สาขากรุงเทพฯ
งานสัมมนาเริ่มด้วยการทักทายโดยรศ. ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามด้วยการกล่าวต้อนรับและเปิดงานโดยผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Assoc. Prof. Dr. Chamaipak Tayjasanant
Assistant to the President for international Affairs
Kasetsart University

Asst. Prof. Dr. Kampanat Pensupar
Vice President for International Affairs
Kasetsart University

หลังจากการกล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนา นักวิจัยชาวญี่ปุ่น 3 ท่านได้นำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ
1. เหตุใดญี่ปุ่นจึงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการศึกษาด้านการเกษตร / วิศวกรรม (รวมทั้งภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)
2. คำแนะนำเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย โอกาสในการรับทุนการศึกษา และประสบการณ์ของนักศึกษาต่างชาติ

(วิทยากร)
1. ศ. Eiji Nawata, ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยเกียวโต (ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรเขตร้อน)

Prof. Eiji Nawata
Director of Kyoto University ASEAN Center

2. ศ. Yoshio Otani ผู้อำนวยการ JSPS ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอนุภาคนาโน (Nanoparticle Aerosol Science and Technology Expert)

Prof. Yoshio Otani
Director of JSPS Bangkok Office

3. รศ. ศ. Ryoichi Tsutsumi บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอคายามา (ผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่น)

Assoc. Prof. Ryoichi Tsutsumi
Graduate School of Humanities and Social Sciences
Okayama University

จากนั้นนักวิจัยไทย 3 ท่าน ได้นำเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น
(วิทยากร)
1. ดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโต)

Dr. Jutiporn Thussagunpanit
Lecturer at Department of Horticulture, Faculty of Agricluture
Kasetsrt University

2.ผศ. ดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอซาก้า)

Asst, Prof. Dr. Pattara Leelaprute
Lecturer at Department of Engineering
Kasetsert University

3.ดร. ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโทโฮคุ)

Dr. Thanasak Sirikanerat
Lecturer at Department of Linguistics, Faculty of Humanities
Kasetsert University

หลังจากการบรรยายของนักวิจัยไทย 3 ท่าน นางสาวกมลรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานภูมิภาค Study in Japan ในอาเซียน สาขากรุงเทพฯ ได้แนะนำข้อมูลการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

Ms. Kamonrat Shenwirattanapith
Assistant Officer, Study in Japan Regional Office in ASEAN, Bangkok Branch

สุดท้าย นางสาวอารยา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวปิดงาน
การสัมมนาจบลงด้วยความเรียบร้อย มีผู้เข้าร่วมประมาณ 20 คน