สมาคมศิษย์เก่า JSPS ฟิลิปปินส์ (JAAP) จัดบรรยายครั้งที่ 1 ของ WEBINER SERIES 2021 ในหัวข้อ “LIVING IN THE NEW NORMAL AND BEYOND”

สมาคมศิษย์เก่า JSPS ฟิลิปปินส์ (JAAP) จัดบรรยายครั้งที่ 1 ของ WEBINER SERIES 2021 ในหัวข้อ “LIVING IN THE NEW NORMAL AND BEYOND” ร่วมกับสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ของ Central Luzon State University

(เวลา & วัน)
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
14:00-15:10 (ตามเวลาฟิลิปปินส์)

(หัวข้อบรรยาย)
NEW START for the NEW NORMAL

(วิทยากร)
Dr. Orlex B. Yllano
ศาสตราจารย์ด้านชีววิทยา และประธานภาควิชาชีววิทยา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ Adventist University of the Philippines

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบใบปลิวด้านล่าง

กรุณาลงทะเบียนที่ : Form (https://zoom.us/webinar/register/WN_vEghnGCiTv-loMGdZ5P_2w)