สมาคมศิษย์เก่า JSPS ฟิลิปปินส์ (JAAP) จัดบรรยายครั้งที่ 1 ของ WEBINER SERIES 2020 ในหัวข้อ “COPING WITH COVID-19 PANDEMIC”

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 มีการจัดบรรยายครั้งที่ 1 ของ WEBINER SERIES 2020 ในหัวข้อ “COPING WITH COVID-19 PANDEMIC” โดยสมาคมศิษย์เก่า JSPS ฟิลิปปินส์ (JAAP) ร่วมมือกับสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย Central Luzon State

การบรรยายเริ่มด้วยการกล่าวคำปราศรัยต้อนรับโดยดร. Renato G. Reyes ประธานสมาคมศิษย์เก่า JSPS ฟิลิปปินส์ (JAAP) ตามด้วยคำกล่าวของดร. Yoshio Otani ผู้อำนวยการ JSPS ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

จากนั้นดร. Maricar Prudente ฝ่ายการศึกษาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย De La Salle ได้บรรยายเรื่อง “Using Action Research in Evaluating Online Learning Modules”

สำหรับการบรรยายครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 210 คน และมีคำถามมากมายหลังการนำเสนอ

สุดท้ายดร. Danilda H. Duran รองประธานสมาคมศิษย์เก่า JSPS ฟิลิปปินส์ (JAAP) กล่าวปิดงาน และขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

Prof. Maricar S. Prudente, PhD
Professor, De La Salle University;
Former President, JAAP

Abstract
The COVID-19 pandemic is currently putting the education system to the test by forcing face-to-face learning environments to quickly move online. Hence, it becomes the responsibility of teachers to design online learning modules (OLMs) that will serve as main resource for students to acquire the necessary competencies (in terms of knowledge, skills and attitudes) and become self-directed learners. This talk intends to provide information and guidance on how teachers may use the action research process in evaluating the efficacy of the OLMs they have designed and implemented in their classes.