สมาคมศิษย์เก่า JSPS มาเลเซีย (JAAM) จัดงานประชุมสัมมนา JAAM-JSPS-ASM (Webinar)

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 สมาคมศิษย์เก่า JSPS มาเลเซีย (JAAM) JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ และสถาบันวิทยาศาสตร์มาเลเซีย (Academy of Science Malaysia) ร่วมจัดงานประชุมสัมมนา JAAM-JSPS-ASM (Webinar) ในหัวข้อ “Dynamics, Diversity & Future Research -Bridging Science, Technology, Engineering and Mathematics Researcher from Japan and Malaysia-“

การประชุมเริ่มต้นด้วยการแนะนำโดยดร. Abe Woo Sau Pinn ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมศิษย์เก่า JSPS มาเลเซีย (JAAM) ตามด้วยการแนะนำวิทยากรโดยศ. ดร. Noorsaadah Abd Rahman รองนายกฯ FASc (การวิจัยและนวัตกรรม) มหาวิทยาลัยมาลายา

Dr. Abe Woo Sau Pinn

หลังจากแนะนำวิทยากร ศ. Datuk ดร. Asma Ismail ประธาน FASc สถาบันวิทยาศาสตร์มาเลเซียนำเสนอประเด็นสำคัญในหัวข้อ “Post-COVID Economic Recovery Plan via Impact-driven Research: Malasian 10-10 Science, Technology, Innovation and Economy Framework”

Prof. Datuk Dr. Asma Ismail’s presentation

จากนั้น ศ. ดร. Tadashi Isa การศึกษาขั้นสูงของชีววิทยามนุษย์ (WPI-ASHBi) มหาวิทยาลัยเกียวโตนำเสนอประเด็นในหัวข้อ “The Goal of the New WPI Institute of Kyoto University, WPI_ASHBi”

Prof. Dr. Tadashi Isa’s presentation

สุดท้าย ศ. ดร. Hiroshi Suito สถาบันขั้นสูงเพื่อการวิจัยวัสดุ (WPI-AIMR) มหาวิทยาลัยโทโฮกุบรรยายในหัวข้อ “Research Activities in WPI-AIMR – Mathematics Collaborating with Material, Environmental and Medical Sciences”

Prof. Dr. Hiroshi Suito’s presentation

งานสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คนและมีคำถามมากมายหลังจากการนำเสนอ
ศ. Yoshio Otani ผู้อำนวยการ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ กล่าวปิดงาน ตามด้วยดร. Abe Woo Sau Pinn ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมศิษย์เก่า JSPS มาเลเซีย (JAAM) กล่าวขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

Prof. Yoshio Otani