สมาคมศิษย์เก่า JSPS อินโดนีเซีย (JAAI) จัดบรรยายทางเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2020 สมาคมศิษย์เก่า JSPS อินโดนีเซีย (JAAI) จัดการบรรยายทางเว็บไซต์โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิทยาศาสตร์อินโดนีเซีย [Indonesia Institute of Sciences / Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)] และ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ ในหัวข้อ “การจัดการการระบาดของ COVID-19 – ประสบการณ์จากญี่ปุ่นและบทเรียนสำหรับอินโดนีเซีย (“Managing COVID-19 Pandemic – Experience from Japan and Lesson Learned for Indonesia”.)

การบรรยายเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวสั้น ๆ ของ Dr. Herry Yogaswara หัวหน้าศูนย์วิจัยประชากร LIPI ซึ่งเป็นผู้จัดการบรรยายครั้งนี้ ตามด้วยการกล่าวเปิดงานโดย Dr. Wahyu Dwianto ประธานสมาคมศิษย์เก่า JSPS อินโดนีเซีย (JAAI)

Dr. Herry Yogaswara

Dr. Wahyu Dwianto

การบรรยายครั้งนี้ นักวิจัยชาวญี่ปุ่น 1 คนและนักวิจัยชาวอินโดนีเซีย 2 คนได้นำเสนอการจัดการการระบาดของ COVID-19 ในญี่ปุ่นจากมุมมองของตน
ผู้บรรยายและหัวข้อ มีดังนี้
การบรรยาย 1
ผู้บรรยาย :Prof. Atsuro Tsutsumi, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies, Kanazawa University
หัวข้อ:ภาพรวมของ COVID-19 ในญี่ปุ่น (Overview of COVID-19 in Japan)

Prof. Atsuro Tsutsumi

การบรรยาย 2
ผู้บรรยาย:Syarifah Aini Dalimunthe, M.Sc, Nagoya University, Researcher at the Research Center for Population – LIPI
หัวข้อ:Japan and COVID-19 -Was it a success or a premature victory lap?-

Syarifah Aini Dalimunthe, M.Sc

การบรรยาย 3
ผู้บรรยาย:Firman Budianto, M.A., Waseda University, Researcher at the Center for Area Studies – LIPI
หัวข้อ:การจัดการ COVID-19 ในญี่ปุ่น – สิ่งที่ควรทราบ (Managing COVID-19 in Japan -What to Note?-)

Firman Budianto, M.A.

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 140 คนและมีคำถามมากมายหลังจากการนำเสนอ
สุดท้าย Prof. Yoshio Otani ผู้อำนวยการ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ กล่าวปิดท้ายขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสัมมนาครั้งนี้

Prof. Yoshio Otani

การบรรยายทางเว็บไซต์จบลงด้วยความเรียบร้อย เราเชื่อว่า งานนี้จะเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ “การจัดการการแพร่ระบาดของ COVID-19”