เปิดรับสมัคร : JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers (For FY 2016)

ทุน JSPS หลังจบปริญญาเอก สำหรับนักวิจัยชาวต่างประเทศ
ที่มีความประสงค์อยากมีโอกาสไปทำวิจัยหลังปริญญาเอกกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งจะดำเนินการภายใต้คำแนะนำของนักวิจัยญี่ปุ่น ความร่วมมือวิจัยกับกลุ่มวิจัยชั้นนำในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นๆ ของญี่ปุ่น โปรแกรมนี้สามารถช่วยสนับสนุนให้นักวิจัยที่สนใจในการไปทำวิจัยดังกล่าว เพื่อความก้าวหน้าของการวิจัยของนักวิจัยท่านนั้น ในขณะเดียวกัน ก็เอื้อประโยชน์ต่อความคืบหน้าของการวิจัยในประเทศญี่ปุ่นและประเทศของนักวิจัยด้วยเช่นกัน สำหรับโปรแกรมนี้การสมัครนั้นจะถูกส่งโดยนักวิจัยในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นผู้รับรองนักวิจัยในต่างประเทศ

ปี 2016 ระยะเวลาการสมัคร
ครั้งที่ 1 รับสมัคร: 31 สิงหาคม 2015 – 4 กันยายน 2015
ครั้งที่ 2 รับสมัคร: 26 เมษายน 2016 – 6 พฤษภาคม 2016
(JSPS ยอมรับการสมัครผ่านทางนักวิจัยชาวญี่ปุ่น ในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นเพียงเท่านั้น)

หมายเหตุ:วันที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นวันที่กำหนดส่งใบสมัครจากทางนักวิจัยญี่ปุ่นที่เป็นผู้รับรอง รวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆที่นักวิจัยญี่ปุ่นเป็นผู้รับรองและให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้รวบรวมส่ง
(ในขณะที่บางมหาวิทยาลัยมีการกำหนดวันปิดรับสมัคร ผู้สมัครควรปรึกษานักวิจัยญี่ปุ่นที่รับรองในเรื่องของการส่งให้ทันเวลา)
ขั้นตอนการสมัคร สำหรับ ทุน JSPS หลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยต่างประเทศทางด้านการการสนับสนุนเงินทุน ในปี 2016 ได้รับการโพสต์บนเว็บไซต์ของ JSPS

ขั้นตอนและแบบฟอร์มใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ต่อไปนี้
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral.html