งานสัมมนา JSPS-JAAT-NRCT หัวข้อ “สุขภาพกับการสูงอายุ” และการนำเสนอวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกโดยผู้รับเหรียญ RONPAKU ปีพ.ศ. 2556

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 งานสัมมนา JSPS-JAAT-NRCT หัวข้อ “สุขภาพกับการสูงอายุ” และการนำเสนอวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกโดยผู้รับเหรียญ RONPAKU ปีพ.ศ. 2556 ถูกจัดขึ้นในช่วงบ่ายหลังจากการประชุม JAAT General Assembly และพิธีมอบเหรียญ RONPAKU

20150228_254

งานสัมมนา JSPS-JAAT-NRCT หัวข้อ สุขภาพกับการสูงอายุ

หัวข้อของการสัมมนา “สุขภาพกับการสูงอายุ” ถูกแนะนำในงาน General Assembly ของ JAAT เนื่องจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว อีกทั้งญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก่อนแล้ว รวมทั้งมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสังคม การสัมมนาจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ของญี่ปุ่นเพื่อจัดการกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุในไทย

 

ดร. Kazuhiko Hamamoto จากมหาวิทยาลัย Tokai บรรยายประเด็นสำคัญในหัวข้อ “An Intuitive Human-Interface-web usability and virtual reality” เกี่ยวกับวิธีการสร้างระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้สูงอายุ

20150228_1561

ดร. วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ ปัจจุบันเป็นสมาชิกของ JAAT และกำลังจะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอส (JAAT) บรรยายในหัวข้อ “สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้สูงอายุ”

20150228_221

การนำเสนอวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกโดยผู้รับเหรียญ RONPAKU ปีพ.ศ. 2556

นักวิจัยไทย 6 คน (จากทั้งหมด 7 คน) ซึ่งได้รับปริญญาเอกในปีพ.ศ. 2556 จากโปรแกรม RONPAKU นำเสนอวิทยานิพนธ์ของพวกเขา

 

หัวข้อของวิทยานิพนธ์ มีดังนี้

1. ดร. อนุศักดิ์ เกิดสิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

Genotypic Profile of Streptococcus suis Serotype 2 and Clinical Features of Infection in Humans, Thailand

2. ดร. มัณฑนา มิตรชัย นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์อาวุโส กระทรวงสาธารณสุข และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

The immunophenotypic study of NK cell and Lymphocyte Subset in HIV-1 infected patient under HAART.

3. ดร. พัชรี ทองคำคูณ เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์อาวุโส สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

Antimicrobial susceptibilities of Mycoplasma hyopneumoniae field isolates and occurrence of enrofloxacin, macrolides and lincomycin resistance

4. ผศ. ดร. รัชนี มุขแจ้ง คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

Real Economic Impacts on Villagers Working under OTOP Projects

5. รศ. ดร. สิริกาญจน์ ลิมปกาญจน์ (ยามาดะ) คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Predominant mucosal IL-8 mRNA expression in non-cagA Thais is risk for gastric cancer

6. รศ. ดร. สุรพงษ์ หล่อสมฤดี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Less Invasive Arterial Pressure-derived Cardiac Output Monitoring: Effects of Alterations in Arterial Waveform

Dr. Anusak Kerdsin, Medical scientist, National Institute of Health

Dr. Anusak Kerdsin, Medical scientist, National Institute of Health

Dr. Manthana Mitchai, Senior Scientist Researcher, Ministry of Public Health and Faculty of Medicine, Khon Kaen University

Dr. Manthana Mitchai, Senior Scientist Researcher, Ministry of Public Health and Faculty of Medicine, Khon Kaen University

Dr.-Pacharee

Dr. Ratchanee Mukhjang, Assistant Professor, Faculty of Business, Economics and Communications, Naresuan University

Dr. Ratchanee Mukhjang, Assistant Professor, Faculty of Business, Economics and Communications, Naresuan University

Dr. Sirikan Limpakan (Yamada), Associate Professor, Faculty of Medicine, Chiang Mai University

Dr. Sirikan Limpakan (Yamada), Associate Professor, Faculty of Medicine, Chiang Mai University

 

Dr. Suraphong Lorsomradee, Associate Professor, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University

Dr. Suraphong Lorsomradee, Associate Professor, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University

Dr. Sunee, President of JAAT

Dr. Sunee, President of JAAT