การประชุมคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนของโปรแกรม Bridge Fellowship โดยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าJSPSแห่งประเทศไทย (JAAT)

โครงการทุน Bridge Fellowship ปี 2014  จัดขึ้นโดยคณะกรรมการศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทย (JAAT) ในวันที่ 14 มีนาคม 2014 ที่ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเช้า ก่อนที่จะมีการประชุมประจำปีของสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอสแห่งประเทศไทย ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการการทั้งหมด 6 ท่าน คือ ดร.ปริทรรศน์  พันธุบรรยงค์ (อุปนายก), ดร. บุษบา ยงสมิทธ์ (ประธาน), ดร. จิราภรณ์ เชาวลิต, ดร. สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และ ดร. บุญชัย เตชะอำนาจ สมาชิกในคณะกรรมการของJAAT และศาสตราจารย์ คูนิอะกิ ยะมาชิตะ ผู้อำนวยการของ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ

โปรแกรม Bridge Fellowship ให้สิทธิ์เฉพาะสำหรับสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า  JSPS แห่งประเทศไทย (JAAT )การจัดตั้งขึ้น อย่างเป็นทางการ JSPS สมาคมศิษย์เก่าที่ได้ดำเนินกิจกรรมการวิจัยในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังการได้รับทุนปริญญาเอก โดยไปทำการวิจัยกับนักวิจัยต่างประเทศ หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ของ JSPS มันคือโอกาสที่จะสริมสร้าง และรักษาไว้ซึ่งความร่วมมือวิจัย กับเพื่อนร่วมงานชาวญี่ปุ่น หลังจากที่พิจารณาผู้เข้าสมัครทุกท่าน โดยกระบวนการที่โปร่งใสในการคัดเลือกแล้วนั้น ทางJAAT จึงได้ตัดสินใจให้ทาง ดร.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ รองศาสตราจารย์ ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการรับทุน ในปี 2014 และ ดร. ดร.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ กรุณาบรรยายประสบการณ์การวิจัยในประเทศญี่ปุ่น โดยเข้าร่วมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นเดือนพฤศจิกายน 2013  ที่ผ่านมาก ซึ่งคาดว่า ดร.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ จะสามารถเป็นตัวแทน และส่งเสริมกิจกรรมของ JAAT ในจังหวัดขอนแก่น และตัวแทนของภาคอีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของไทย)ได้อีกด้วย

Bridgemeeting