องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ(JSPS) ร่วมกับสภาวิจัยแห่งชาติ จัดประชุมครั้งที่5 สำหรับปีงบประมาณ 2013

ในวันที่ 4 มีนาคม 2014 องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ(JSPS) ร่วมกับสภาวิจัยแห่งชาติ จัดประชุมสำหรับปีงบประมาณ 2013 ขึ้นที่สภาวิจัยแห่งชาติ
โดย ดร. บุษบา ยงสมิทธ์ ดร. บุษบา ยงสมิทธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอส ประเทศไทย (JAAT) เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อหารือเกี่ยวกับการประชุมประจำปีของสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอสแห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2014 และการเสนอหัวข้อสัมมนาของ JAAT และสภาวิจัยในงาน Research Expo 2014

NRCT

สามารถดาวน์โหลดบันทึกการประชุมได้ตามไฟล์แนบนี้