ครั้งที่ 12 JSPS กับสมาคมศิษย์เก่า JAAT กับสภาวิจัย

วันที่ 19 ธันวาคม 2556 JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ กับสมาคมศิษย์เก่า JAAT ในการประชุมครั้งนี้  มีทางสภาวิจัยเข้าร่วมด้วย

สมาชิกคณะกรรมสมาคมศิษย์เก่า JAAT
1. Dr. Busaba Yongsmith, President
2. Dr. Malee Uabharadorn, Treasurer
3. Dr. Jiraporn Shauvalit, Receptionist
4. Dr. Pornpen Pathanasophon, Registrar
5. Dr. Porphant Ouyyanont, Public Relation
6. Dr. Chalermkiat Songkram, Committee

สำนักงาน JSPS กรุงเทพฯ
7. Prof. Kuniaki Yamashita, Director, JSPS Bangkok Office
8. Mr. Daisuke Yamada, Deputy Director Designate, JSPS Bangkok Office
9. Ms. Buabuchamanee Ritthaisong, Liaison, JSPS Bangkok Office

การประชุมครั้งนี้ ดร. บุษบา ได้รายงานถึงการไปประชุมที่จีนมา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ทางจีนได้ตกลงจะให้ความร่วมมือ ในโอกาสต่อไปข้างหน้า และในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014  ได้มีการตกลงให้จัดการประชุมของสมาคมขึ้นในวันนั้น

นอกเหนือจากนี้ ยังมีการพูดถึงการสมัครและเนื้อหา ของโปรแกรม Bridge Fellowship ของ ปี2014 มี Asian Core อีกด้วย

การประชุมครั้งต่อไป กำหนดให้เป็นวันที่ 14 มกราคม 2557

photo