การบรรยายประชาสัมพันธ์โปรแกรม JSPS จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

วันที่ 22 ตุลาคม 2556 จัดบรรยายประชาสัมพันธ์โปรแกรม JSPS ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกียวโต ได้เปิดสำนักงาน ในกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก ทางบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตร ซึ่งได้รับให้ดำเนินการในการจัดงานครั้งนี้ และได้เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้จึงได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของสภาวิจัย แห่งประเทศไทย และ ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็เป็นหนึ่งที่ได้รับและขอให้การดำเนินการบรรยายประชาสัมพันธ์แบบนี้เรื่อยๆไป ในอนาคต

ในการบรรยายสรุปในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ประมาณ 60 ท่าน JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ แต่ได้รับการสนับสนุนจาก สภาวิจัยโดยมี คุณทิวา งามวิจิตร ได้ให้เกียรติมาบรรยาย ร่วมด้วย ความร่วมมือระหว่างสภาวิจัย เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในประเทศไทย หลังจากการนั้นได้มีการบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ที่จากผู้ที่เคยได้รับทุนของ JSPS โดยมี ดร. บุษบา ยงสมิทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และท่านยังเป็นประธานสมาคมศิษย์เก่าJSPS ด้วยเช่นกัน

จาก ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะได้รับการขอให้ระงับการบรรยายธุรกิจปกติเหล่านี้ เป็นศูนย์กลางของเราก็ยินดีที่จะจัดอย่างต่อเนื่องบรรยายเป็นประจำที่ขณะที่ยังคงความร่วมมือกับศิษย์เก่าและรอชกล่าวว่าที่มหาวิทยาลัยของประเทศไทยในอนาคต

Dr_Busaba

บุษบา ยงสมิทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Group_photo