การประชุมนานาชาติ Thailand Research Expo 2013

การประชุมนานาชาติ Thailand Research Expo 2013  วันที่ 25 สิงหาคม 2013 ที่กรุงเทพฯ ร่วมกับทางสภาวิจัยแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ” Towards creation of fair, caring and sharing society -lessons learned from two-city cases in Japan-

ตั้งแต่ปี 2009 เราได้ดำเนินการสัมมนาด้วยการเชิญนักวิจัยญี่ปุ่นจากสาขาต่างๆโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัย แห่งประเทศไทยให้การสนับสนุน

ในโปรแกรม รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการสภาวิจัยแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานในนามของสภาวิจัย รูปแบบของการสัมมนาครั้งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่พบได้ทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ผลกระทบที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนที่จะได้เรียนรู้ จากกรณีนี้ของประเทศญี่ปุ่น ในการสัมมนาเป็นประโยชน์มาก

ในช่วงครึ่งแรกของการสัมมนาให้การเรียบเรียงภาษาไทยโดย  ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และวิทยากรคือ Dr. Miyuki Inaba รองศาสตราจารย์ คณะมนุษย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยคิวชู “ประเด็นการดูแลในญี่ปุ่น: การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามในหัวข้อ Elder Care Issues in Japan: Community Based Empowerment Interventions”

หลังจากอธิบายระบบการดูแลระยะยาวได้รับการแนะนำในปี 2000 การนำเสนอ ในข้อมูลต่างๆ กรณีศึกษาเช่นยังมีปัญหาปิรามิดประชากร, “ความตายแบบผ่อนตาย” สถานะปัจจุบันของสังคมผู้สูงอายุของญี่ปุ่น กรณีศึกษาจังหวัดฟุกุโอะ  เมืองโอมุตะ  “เมืองที่เป็นมิตรใน​​ภาวะสมองเสื่อม” เมืองโอมุตะเจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเหมืองถูกปิดไม่มีข่าวความคืบหน้าจากร่องรอยต่เดิม โดยสัดส่วนของผู้สูงอายุ 65 ปีโดยเดือนตุลาคม ปี 2012 และไปได้ถึง 30.6% และนั่นคือการสร้างเครือข่ายสำหรับประชาชนผู้สูงอายุ ตำรวจร่วมมือกับชุมชน โรงเรียนของรัฐทั้งหมดที่เข้าร่วมยูเนสโกของโรงเรียนก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ได้ข้อสรุปในระดับชุมชนที่จำเป็นสำหรับการสร้างเครือข่ายในทางการคณะผู้แทนของผู้มีอำนาจยังต้องการดำเนินการของการประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับคนอายุ 65 ปีขึ้นไป การดำเนินงานการดูแลทางการในระบบการประกันนโยบาย ความร่วมมือกับโรงเรียนที่ได้รับการกล่าวถึง สุดท้ายมีการแนะนำของการเขียนว่าเด็กที่มีคุณยายของภาวะสมองเสื่อมมีการเขียน ประโยคที่สะกดอบอุ่นได้รับเชิญให้ความตื่นเต้นของสถานที่

ครึ่งหลังได้รับการเรียบเรียงภาษาไทยโดย ดร. อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยากรคือ Dr. Masahisa SATO, University Tokyo City ในหัวข้อ” Lifestyle Choice and Transformation towards Low-Carbon Societies in case of Energy Saving / Alternative Energy Choosing Activities in Kawasaki City””

การผลิตเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืนนำเสนอโดย Dr. Masahisa SATO การเปลี่ยนแปลงการกีดกันทางสังคมในความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและภาคอุตสาหกรรมและวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกจากแง่มุมต่าง ๆ เราจะอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นกรณีศึกษาแนะนำวิธีการใช้พลังงานที่เมืองคาวาซากิ กรณีสำหรับการเลือกใช้พลังงานทางเลือก ในเมืองคาวาซากิ มลพิษจากอุตสาหกรรมได้แพร่กระจายไปในปี 1960 การเปลี่ยนแปลงชีวิตและการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการโดยความร่วมมือจากประชาชนและธุรกิจที่นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของปี 1970  สุดท้ายเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคคลเครื่องมือ, สถาบัน, งานโยธาสำหรับความร่วมมือกับหุ้นส่วนต่า

ๆ ที่ได้รับการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของบุคคลและสังคมผ่านการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกจากนี้บทบาทของศุนย์กลางที่เชื่อมต่อภาครัฐและภาคประชาชนและธุรกิจ

สามารถที่จะยังพูดคุยของทั้งสองในระหว่างการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษโดยนักวิจัยชาวญี่ปุ่นมีการสรุปและการตีความของไทยจากผู้ดูแลเช่นเดียวกับความเข้าใจของสถานที่ก็เป็นไปได้ที่จะสื่อสารกับผู้ชม

แม้จะอยู่ในประเทศไทยและความคืบหน้าของสังคมผู้สูงอายุที่มีการใช้พลังงานและปัญหาพลังงานทางเลือกเป็นความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องให้พิจารณา ในกรณีของเมืองโอมุตะ ประเทศญี่ปุ่น และเมองคาวาซากิ ก็เช่นกันเป็นกรณีศึกษา และมันจะช่วยให้ในอนาคต

เราสามารถเรียนรู้จากประเทศไทย “ครอบครัวใหญ่” ระบบยังคงมีอยู่สำหรับกิจกรรมการสร้างเครือข่ายของชุมชนในประเทศญี่ปุ่นหรือในทางกลับกันจะสามารถช่วยชุมชน ช่วยคนอื่น ๆ จำนวนมาก ใช้เวลานานในการเล่น ถ้าคุณได้สูญเสียครั้งเดียว เราเชื่อว่าในสังคมยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและถ้ามันคือการเรียนรู้ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

โปรแกรมของวันที่โปรดดาวน์โหลดได้จากที่นี่

Group3 Inaba Sato seminar Athapol Group1 Group2