JSPS และ สมาคมศิษย์เก่าประเทศไทย (JAAT) ร่วมงานสัมมนา Thailand Research Expo 2013

  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2013  ถูกจัดขึ้นที่งานศูนย์การประชุมบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล JSPS และสมาคมศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทย (JAAT ) สัมมนาทางวิชาการ “ความคิดริเริ่มทางวิชาการเกี่ยวกับประเทศไทย ในหัวข้อ Academic Initiatives’ on Thailand Transport Infrastructure Development

ภายใต้ความร่วมมือของสภาวิจัยแห่งประเทศไทย สัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดย JSPS กรุงเทพฯ และสมาคมศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทย (JAAT ) ได้ร่วมสนับสนุนด้วยเช่นกัน

หลังจากกล่าวทักทาย โดย ดร. สุทธิพร วงค์จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการ สภาวิจัยแห่งชาติ และ ดร. บุษบา ยงสมิทธ์ ประธานสมาคมศิษย์เก่า JSPS และ วิทยากรรับเชิญจากต่างประเทศ Dr. Zhi Liu、สำนักงาน World Bank เมืองปักกิ่ง ,Mr. Jami Leather, Asian Development Bank. และ Dr. Kato Hironori, รองศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยโตเกียว กรณีรถไฟความเร็วสูงได้รับการแนะนำจากทุกท่านนั้นพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้รับการกระทำจากผู้ประกอบการที่มุมมองและนักวิจัยในประเทศไทย โดย ดร. นายธิบดี. หาญประเสริฐ จากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีงานสัมมนานี้ที่มีพื้นฐานมาจากกรณีของต่างประเทศ การบรรยายจะดำเนินการจากมุมมองของทั้งสองด้านภาครัฐและเอกชนที่มีการเสนอความคิด และมุมมองเป็นประโยชน์มาก สำหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจากงบ 2 ล้านล้านบาทในประเทศไทย ในอนาคตข้างหน้า ประมูลรถไฟความเร็วสูงมันก็กลายเป็นหัวข้อร้อนแรงมาก เมื่อการเปิดตัวรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยมีผลกระทบทางเศรษฐกิจของหลายประเภทธุรกิจ และที่ญี่ปุ่นได้มีการเปิดตัวชินคันเซ็นใหม่เมื่อปี 1964 ซึ่งเดิมเป็นกรณีสถานการณ์สายการบิน (LCC) งบประมาณที่ไม่เหมือนในประเทศญี่ปุ่น แตกต่างจากสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย ในสถานีรถไฟในแต่ละที่ที่มีอยู่ของไทย มีการตัดสินอย่างเป็นธรรม ก็คือการศึกษาของการพัฒนารวมทั้งสองติดตามเครือข่ายการขนส่งของการพัฒนาที่ดินของทางรถไฟในเขตกรุงเทพมหานครแล้ว จากการเป็นหนี้ของประเทศจะต้องทำให้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนี้และที่จะดำเนินการนั้นจะต้องมีการหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติยังคงและอีกมากมายในระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมในงานสัมมนา แลกเปลี่ยนมุมมองที่เกิดขึ้น นอกจากนี้จาก Dr. Kato Hironori รองศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยโตเกียว ได้กล่าวถึงเงื่อนไขการแข่งขันที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จของตนและสายการบิน (LCC) การแนะนำของรถไฟความเร็วสูงที่สามารถเคลื่อนย้ายที่ เพื่อประโยชน์ดังนี้1) จากความถี่เริ่มต้นที่มีขนาดใหญ่ผู้โดยสาร   2) สามารถเข้าถึงได้หลาย ๆ ที่ 3) ความปลอดภัย 4) สถานี ที่มีให้เลือกมากขึ้น

เชื่อว่าแผนการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยได้เริ่มต้นที่จะขยายอยู่แล้วและถ้ามันสามารถเป็นได้ทั้งที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วิธีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ซี่งผู้เข้าร่วมสามารถเรียนรู้ผ่านการสัมมนานี้

 Dr. Bussaba photo