บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยคิวชู – ศูนย์วิจัย ธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล มาเยือน

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2013 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากมหาวิทยาลัยคิวชูนำโดย Prof. Dr. Tsukuru Uemura, Asst. Prof. Dr. Hitoshi Katsuta, Mr. Junji Ninomiya หัวหน้าฝ่ายงานนักศึกษา (อดีตรองผู้อำนวยการ JSPS) และคณะของศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. สุทัศน์ ฟู่เจริญ , ดร. หม่อมหลวง เสาวรส สวัสดิวัฒน์ , ดร. สุพัฒน์ ชำนาญชานันท์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลมาเยือน JSPS สำนักงานกรุงเทพ

Prof. Dr. Uemura ได้ทำการค้นคว้าวิจัยร่วมกับ ดร. สุพัฒน์ เพื่อหาวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียและโรคไข้มาลาเรีย เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยคิวชูระดับปริญญาเอก ภายใต้โครงการ G30 โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีหน้า Prof. Dr. Uemura และผู้อำนวยการยามาชิตะ เคยทำงานร่วมกันสมัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยคิวชู และแนะนำให้รู้จักคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. สุพัฒน์ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย และมีความสนใจทุนวิจัยของ JSPS (Core-to-Core Program) ซึ่งเป็นทุนประเภท matching fund ได้พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของทุนนี้

IMG_3560_R