ไปเยือนสมาคมศิษย์เก่า JSPS ฟิลิปปินส์ (JAAP)

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2013 ได้เข้าพบประธานสมาคมศิษย์เก่าJSPS ฟิลิปปินส์ (JAAP)  Dr. Maricar S. Prudente  ที่ De La Salle University, Manila สมาชิกศิษย์เก่า 8 คน และ counterpart Department of Science and Technology (DOST) และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการรายงานกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าและความคืบหน้าการจัดตั้งสมาคมอย่างเป็นทางการ

ครั้งที่แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2013 JSPS สำนักงานกรุงเทพได้ไปเยือน Philippine Society of JSPS RONPAKU Fellows (PRF)  ศิษย์เก่าได้แสดงความคิดเห็นที่จะจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าอย่างเป็นทางการ
a)  เชิญผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์

b) จัดทำรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ
c) สำนักงานใหญ่ JSPS ตรวจสอบรายละเอียดผ่านทาง กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (DOST)

การไปเยือนในเดือนมีนาคม 2012

แรกเริ่ม ได้มีการเชิญนักวิจัยชาวฟิลิปปินส์ที่เคยได้รับทุน RONPAKU  ของ JSPS  ในนาม Philippines RONPAKU Fellows (PRF) ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นสมาคมศิษย์เก่า JSPS ฟิลิปปินส์แทน JSPS Alumni Association of Philippines (JAAP)

เดือนเมษายน ได้มีการจัดตั้งสมาคมขึ้นมาโดยมีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร จัดทำเอกสารสำหรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมเพื่อยื่นให้ JSPS สำนักงานใหญ่รับทราบ

 

JSPS สำนักงานกรุงเทพ ช่วยดูแลประสานงานและแจ้งความคืบหน้าให้สำนักงานใหญ่รับทราบ ได้รับผลตอบรับให้จัดตั้งสมาคมได้เมื่อเดือนเมษายน และได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ โดยได้เรียนเชิญท่านฑูตญี่ปุ่นประจำฟิลิปปินส์เข้าร่วมงานด้วย

 

Group photo UST_R