บัณฑิตวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโตมาเยือน

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2013 บัณฑิตวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต นำโดย Dr. Hisano Shuji, Mr. John Lambino ประสานงานวิเทศสัมพันธ์, Mr. Satoshi Yano, Ms. Naoko Katano และ นายอัครพล ทองพูน นักศึกษาปริญญาโท ปี 1  มาเยือน

Dr. Hisano รับผิดชอบและดูแลโครงการ “Rediscovering Japan through Collaboration in the Open ASEAN+6 –International Human Resource Development Centering on the SEND Program” (หัวหน้าโครงการ : Prof. Emiko Ochiai, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกียวโต)

โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมผู้นำใหม่ในเอเชียโดยมีความร่วมมือด้านการศึกษา ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย ในระดับอุดมศึกษามีโครงการระยะสั้นSEND Program เพื่อศึกษาเข้าใจถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย  สำหรับนักศึกษา ปีที่ 3 , 4 และนักศึกษาระดับปริญญาโท มีโครงการฝึกฝนด้านการศึกษาในระดับนานาชาติ   เช่น SEND training program. ในระดับนักศึกษาปริญญาเอกโครงการระยะยาว SEND programแนะแนวการวิจัยโดยความร่วมมือในระดับนานาชาติ

การมาเยือนครั้งนี้ได้ไปเยือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ลงบันทึกความเข้าใจ(MOU)ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

2เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ทางมหาวิทยาลัยเกียวโตมาเยือนและได้ขอความร่วมมือด้านการศึกษาและงานวิจัยเพื่อพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

KyotoU_economics