เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า JSPS Bangladesh ชุดใหม่ และได้ร่วมคัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุน BRIDGE Fellowship

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2013 ผู้อำนวยการ JSPS สำนักงาน กรุงเทพ ได้เข้าร่วมประชุมสามัญสมาคมศิษย์เก่า JSPS Bangladesh ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ พร้อมทั้งร่วมคัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุน BRIDGE Fellowship จัดขึ้นที่ ดัคกา บังกลาเทศ

ทุน BRIDGE Fellowship สำหรับคัดเลือกนักวิจัยชาวต่างประเทศที่เคยได้รับทุนของ JSPS เพื่อกลับไปทำการวิจัยแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง ในครั้งนี้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านได้แก่ Dr. Imamul Huq , ท่านฑูตญี่ปุ่นประจำบังกลาเทศและผู้อำนวยการ JSPS สำนักงานกรุงเทพ เป็นผู้ทำการคัดเลือก และมีผู้สมัครทุนนี้จำนวน 5 คน

คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่มีดังนี้ Prof. Afzal Hossain ประธานสมาคมคนใหม่ และ Dr. Nur Ahamed Khondaker เป็นเลขาธิการคนใหม่

ในปี 2013 หัวข้อในการจัดประชุมสัมมนา ให้ความสำคัญกับหัวข้อเรื่อง วาระครบรอบ ESD 10 ปี  การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

 

bangladesh-Alumini-new-and-old-Presidents-and-GSs-and-Yamashita_R