ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยคิวชู มาเยือน

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2013  Mr. Hiroshi Omura,Director International Affairs Department, Ms. Akemi Omura, International Program Associates  และ Ms. Hiromi Todoroki, staff จาก Kyushu university มาเยือน JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ

เดือนธันวาคมปีที่เเล้ว Mr. Hiroshi Omura ได้ร่วมในงานประชุมสามัญสมาคมศิษย์เก่าบังกลาเทศ  และผู้อำนวยการได้ไปเยือนมหาวิทยาลัยคิวชูในช่วงระหว่างนั้นด้วยเช่นกัน

ช่วงที่มาเยือนได้ทำการเก็บข้อมูลรายละเอียดเรื่องการศึกษาในไทย ได้อธิบายถึงหน้าที่ๆได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยคิวชู  การวางแผนงานระยะสั้นๆในงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมอง รวมถึงกำหนดเป้าหมายร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาให้แพร่หลาย

ผู้อำนวยการได้กล่าวถึงความร่วมมือที่ทางเรามีต่อมหาวิทยาลัยคิวชูในช่วงเดือนมกราคมที่ได้ร่วมประชุมในการจัดประชุม kick off meeting ที่ทางมหาวิทยาลัยคิวชู-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมการจัดงานขึ้นมา

 Kyudai