คุณโอนิชิ ยูโซะ รองประธานมหาวิทยาลัยเกียวโต มาเยือน

 

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2013 คุณโอนิชิ ยูโซะ รองประธานมหาวิทยาลัยเกียวโต  พร้อมด้วยคุณทาดาโอะ คาวาโนะ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ , คุณทาคาชิ โนกุชิ ฝ่ายวางแผนงาน ได้มาเยือน JSPS สำนักงานกรุงเทพ

ระหว่างการเยือนได้ไปร่วมงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกียวโต และร่วมงาน Kyoto University Southeast Asia Forum ครั้งที่ 13

หลังจากคุณยามาชิตะได้อธิบายถึงสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับกิจกรรมหลักของสมาคมศิษย์เก่า JSPS มีการจัดงานสมาคมศิษย์เก่าเช่นกัน สำนักงานกรุงเทพดูแลรับผิดชอบสมาคมศิษย์เก่าในไทย, สมาคมศิษย์เก่าในบังกลาเทศ

ปัจจุบัน การขยายตัวของสมาคมศิษย์เก่าไปทั่วโลกเพื่อให้ศิษย์เก่าได้รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับญี่ปุ่น ทางมหาวิทยาลัยเกียวโตเล็งเห็นประโยชน์และความจำเป็นในจุดนี้

สิ้นเดือนกุมพันธ์ ทางหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการวิจัย และด้านเศรษฐศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยเกียวโตมีกำหนดการที่มาเยือนหน่วยงานสำนักงานกรุงเทพเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการศึกษา

 京大