ประชุมสามัญสมาคมศิษย์เก่าและงานมอบเหรียญรางวัล RONPAKU

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2013 ได้มีการประชุมสามัญสมาคมศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทยพร้อมกับพิธีมอบเหรียญรางวัล JSPS-NRCT RONPAKU Medal Award Ceremony จัดขึ้นที่ Swissotel Le Concorde Hotel

สามารถดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่

พิธีมอบเหรียญ RONPAKU สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในปี 2011 แต่เดิมได้เริ่มจัดขึ้นเดือนมีนาคม 2003 ภายใต้ชื่องาน JSPS-NRCT Joint Meeting for RONPAKU Fellows ทางคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ NRCT ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทุกๆปี ได้มีการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า JSPS ขึ้นมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2010  จึงได้เปลี่ยนชื่องานมาเป็น JSPS-NRCT RONPAKU Medal Award Ceremony

ครั้งนี้ นอกเหนือจากการประชุมสามัญสมาคมศิษย์เก่าและงานมอบเหรียญรางวัลแล้ว ยังได้เรียนเชิญ Prof. Dr. Yu ประธานสมาคมศิษย์เก่า JSPS ประเทศจีนมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ”International cooperation and its importance for the academic careers of young scholars”  แบ่งปันประสบการณ์ในต่างประเทศ เช่น เยอรมัน ญี่ปุ่น ความสำคัญของทุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยรุ่นใหม่ในระดับนานาชาติ

เวลา 13.00 น. Prof. Dr. Yu ประธานสมาคมศิษย์เก่า JSPS ประเทศจีนได้แนะนำกิจกรรมและผลงานของทางสมาคม ต่อมา ดร. บุษบา ยงสมิทธ์ ประธานสมาคมศิษย์เก่า JSPS ประเทศไทยได้รายงานผลงานกิจกรรมของสมาคมตลอด 1 ปีที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับศิษย์เก่า

เวลา 15.00 น. เริ่มพิธีมอบเหรียญรางวัล RONPAKU โดยคุณฮาเซงาวา เลขานุการเอกสถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยกล่าวเปิดงาน  นางกาญจนา ปานข่อยงาม รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล  และเริ่มพิธีการมอบเหรียญรางวัลตามลำดับ ปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 3 คน

แต่สะดวกมาร่วมงานมอบเหรียญ  RONPAKU เพียง 2 คน   คุณคาโต ตัวแทนจาก JSPS สำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้มอบเหรียญ RONPAKU หลังจากนั้นได้บรรยายหัวข้อวิทยานิพนธ์ของแต่ละคน มีหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้

Dr. Prasert Chatwachirawong, Associate Professor, Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus (ไม่สะดวกมาร่วมงานได้)
Evaluation of Environmental Factors for Sugarcane Breeding and Production inThailand

Dr. Sorasun Rungsiyanont, Associate Professor, Department of Oral Surgery and Oral Medicine, Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University
The Developing of Gelatin/Hydroxy apatite Scaffold as a Biomaterial in Bone Regeneration

Dr. Khajadpai Thipyapong, Assistant Professor, Department of Chemistry, Burapha University
Chemical design of new technetium-99m-labeled radiopharmaceuticals based on computational chemistry

ทางสำนักงาน JSPS กรุงเทพ ได้เชิญประธานสมาคมศิษย์เก่า JSPS ประเทศจีนมาร่วมงานครั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับสมาคมศิษย์เก่าทั่วโลก และมีจุดมุ่งหมายที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนกิจกรรม ระหว่าง ญี่ปุ่น ไทย จีน พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยร่วมกัน

Dr_Yu_R

Prof. Dr. Yu ขณะบรรายในงาน

 

Dr_Rungsiyanont_R

ดร.สรสัณห์ รังสิยานนท์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขจัดภัย ทิพย์ผ่อง


ขจัดภัย ทิพย์ผ่อง

 

 

 

 

 GroupPhoto_big_R