ไปเยือนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (TRF)

วันที่ 28 มกราคม 2013  ดร. เซกิ ทัตซึจิ ผู้อำนวยการ สำนักงานเพื่อการศึกษาและวิจัยมหาวิทยาลัยโอซาก้าเป็นผู้ประสานงานให้ คุณโคจิ ทาวาระ เลขาธิการสถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย , คุณยามาโมโตะ โก ผู้อำนวยการ JASSO กรุงเทพ, คุณยามาชิตะ ผู้อำนวยการ  JSPS สำนักงานกรุงเทพ ได้เข้าพบผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อเยี่ยาคารวะ แต่ละองค์กรได้แนะนำบทบาทหน้าที่โดยพรีเซ้นต์ผ่าน powerpoint และได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

ได้เข้าพบ ผู้บริหารของสกว. ทั้ง 3 ท่าน ดังนี้

ดร.วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน รอง ผอ. สกว.

ดร.อมเรศ ภูมิรัตน. ผู้อำนวยการโครงการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

รศ.ดร.โกศัลย์ คูสำราญ รองผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2012 ดร. วุฒิพงศ์ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาค「Asia-Pacific Regional Meeting of Global Research Council」โดย JSPSเป็นเจ้าภาพที่เมืองเซนได  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นตัวแทนจากไทยเข้าร่วมงานและได้พูดคุยกับดร. อันไซ ประธาน JSPS ซึ่งคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี

ทางสวก.ต้องการสนับสนุนนักวิจัยไทยในระดับหลังปริญญาเอกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยให้ก้าวหน้า มีการนัดหมายประชุมกับ JSPS เพื่อพูดคุยในรายละเอียดซึ่งคุณยามาชิตะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

(ด้านซ้ายมือ), ดร. เซกิ(ม.โอซาก้า), คุณยามาโมโตะ (JASSO),คุณโคจิ ทาวาระ (สถานฑูตญี่ปุ่น), ดร. วุฒิพงศ์ , ดร.อมเรศ , คุณยามาชิตะ ผู้อำนวยการ  JSPS, ดร. โกศัลย์

 

TRF