คุณซาโต้ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น (MEXT)

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 คุณซาโต้ จากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น (MEXT) มาเยือน คุณยามาโมโตะ ผู้อำนวยการ JASSO ร่วมให้การต้อนรับ

คุณซาโต้ได้เข้าร่วมประชุม Global 30 Japan Education Seminar ที่กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย  และได้แวะมาเยือนJSPS สำนักงานกรุงเทพ เพื่อรวบรวมข่าวสารของกรุงเทพ

ฝ่ายแผนงานกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น (MEXT) ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วโลก  ไม่ว่าจะเป็นด้านงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น การจัดส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน และมุ่งสร้างความก้าวหน้าในระดับการศึกษาขั้นสูง

บทบาทหน้าที่ อาทิเช่น เรื่องวีซ่า ดูแลรับผิดชอบเรื่องการให้การสนับสนุนการศึกษาไปทั่วโลกและมีเครือข่ายกับอาจารย์ต่างๆ มีความร่วมมือ JASSO,JETRO การสนับสนุนการศึกษาระดับสูง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

ครั้งนี้เป็นการมาเยือนครั้งแรก  เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพไปทั่วโลก โดยเริ่มจากด้านวิทยาศาสตร์สำหรับประเทศในอาเซียน แลกเปลี่ยนบุคลากร  นับได้ว่าเป็นบทบาทที่สำคัญ

 MEXT_Sato