จัดงาน JSPS-NRCT Seminar「World Heritage & Tourism」

วันที่ 19 มกราคม 2013 JSPSสำนักงานกรุงเทพ ได้จัดงานประชุม JSPS-NRCT Seminar「World Heritage & Tourism -an Approach to Sustainable Development-」งานจัดที่Royal Paragon Hall(Siam Paragon 5F)โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

หัวข้อสัมมนาครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่อง World Heritage & Tourism, ESD (การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน) การจัดการมรดกโลก โดยเรียนเชิญวิทยากรทั้งไทย และญี่ปุ่นร่วมบรรยายในงานนี้

นอกจากนี้หน่วยงานญี่ปุ่นที่อยู่ชั้นเดียวกัน อย่างเช่น JASSO, JNTOและ Japan Foundation ได้

มาร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย ผู้เข้ารับฟังการบรรยายมีทั้งนักวิจัย นักศึกษาและหน่วยงานเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 125 คน

เปิดการประชุมสัมมนา โดย คุณกาญจนา ปานข่อยงาม รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และเลขานุการลำดับที่ 1 จากสถานฑูตญีปุ่นประจำประเทศไทยให้เกียรติกล่าวเปิดงาน งานช่วงเช้าหัวข้อเรื่องมรดกโลกและการท่องเที่ยว โดยบรรยายภาษาอังกฤษ  วิทยากรจาก UNESCO Bangkok Office คุณมณฑิรา หรยางกูร อุนากูล และ Dr. Noriaki Nishiyama, Hokkaido University

ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายจาก อาจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล จากจฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ จาก IUCN บรรยายเป็นภาษาไทยภายใต้หัวข้อเรื่องเกี่ยวกับ

การศึกษา และ Dr. Eiji Hattori Former Senior Adviser to Directors-General of UNESCO

บรรยายสรุปช่วงสุดท้าย

ต่อมาในช่วง「Yokoso Japan」 มีการบรรยายโดยคุณวัฒนะ อ่อนพานิช เจ้าหน้าที่จาก Japan

Foundation ตามด้วยการบรรยายจากคุณยามาโมโตะ โก ผู้อำนวยการ JASSO และ คุณอามาโนะ

อิซุมิ จาก JNTO

การจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่คุณยามาชิตะ เข้ามาเป็นผู้อำนวยการ JSPS ซึ่งได้วางแผนงานหัวข้อเกี่ยวกับ ESD(การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน)และเรื่องมรดกโลก ผู้อำนวยการมีความเชี่ยวชาญด้านนี้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันภายในงานนี้ได้มีการจัดนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศญีปุ่น และการจัดงาน Job Fair ด้วยในงานเดียวกัน จึงมีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างท่วมท้น

Group_Photo_R