เข้าร่วมประชุม Kyushu-Waseda University Kick off Meeting of BUILD-UP Cooperative Education Program for Global Human Resource Development

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2013 ผู้อำนวยการพร้อมคณะ JSPS สำนักงานกรุงเทพ เข้าร่วมงาน  Kyushu-Waseda University Kick Off Meeting of BUILD-UP Cooperative Education Program for Global Human Resource Development in Earth Resources Engineering

ผู้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้ Department of Earth Resources Engineering, Fac of Engineering, Kyushu University, Waseda University, Chulalongkorn University, Institute of Technology, Bandung, Indonesia, Gadjah Mada University, Indonesia, University of the Philippines, University Sains Malaysia, Ho Chi Minh City  University of Technology, Vietnam, Institute of Technology of Cambodia

มหาวิทยาลัยคิวชูได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทด้านการศึกษาโดยจัดหลักสูตรนานาชาติ

“Asianーfocused Strategy”สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในเดือนพฤษภาคม 2012 จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 1931 คน  88.2 % มาจากเอเชีย และ 15.7% มาจากอาเซียน

เนื้อหาหลักสูตร มี 3 หัวข้อ ดังนี้   1) International Internship 2) School on the move 3) Double Degree  เพื่อสร้างบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง ญี่ปุ่น-อาเซียน ไปทั่วโลก

ในงานสัมมนา  อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวต้อนรับ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยคิวชูกล่าวเริ่มงาน มีวิทยากรมาบรรยาย 2 ท่าน มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมบรรยาย 20 คน มีการถาม ตอบ หลังเสร็จการบรรยายในแต่ละช่วง การจัดแสดงโปสเตอร์ 43 ผลงานด้วยกัน  มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 150 คน งานประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดี ทำให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆได้มาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

การจัดงานในระดับนานาชาติได้รับการสนับสนุนจาก JSPS  ซึ่งจะให้การส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อเอเชียเช่นนี้ตลอดไป

Group_photo_R