เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ (มกราคม)

 

วันพุธที่ 9 มกราคม  ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการไปร่วมทานอาหารเที่ยงและพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ชั้น 10 ของอาคารเสริมมิตร ที่ร้านอาหารญี่ปุ่น  Mitsumori ในเดือนธันวาคม JSPS ไม่ได้เข้าร่วมด้วย

ผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

คุณยามาโมโตะ โก ผู้อำนวยการ องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)
คุณคาซุฮิโระ ฟุคุดะ ผู้อำนวยการ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (JF)
คุณ อุชิดะ ยูทากะ รองผู้อำนวยการ เจแปนด์ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (JF)
คุณฮิราบายาชิ โทะโยฟุมิ ผู้อำนวยการฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (JF)
คุณอุชิดะ ยาสึโกะ หัวหน้าฝ่ายศิลป วัฒนธรรม
คุณมัตสึดะ ฮิโรชิ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น
คุณอามาโนะ อิซุมิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)
คุณโอคุซึ ซาโทชิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)
คุณทาคาฮาชิ อายุมุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)
คุณยามาชิตะ คุนิอากิ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS)
คุณยามาดะ ไดสุเกะ รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS)

หัวข้อในครั้งนี้ ทาง JSPS ได้จัดประชุมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง 「World Heritage & Tourism」ได้ประสานงานกับทาง JASSO, JF, JNTO ร่วมบรรยายในการประชุมเพื่อแนะนำองค์การและกิจกรรมพร้อมกับได้แจ้งตารางหมายกำหนดการให้รับทราบ

ทาง JNTOได้แจ้งให้ทราบเรื่องการจัดบูธนิทรรศการงาน Thai International Travel Fair ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ โดยทาง JASSO  ได้ร่วมออกบูธด้วยเช่นกัน จำนวนนักท่องเที่ยวจากไทยตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2012 มีจำนวนถึง 211,000 คน มากกว่าครั้งที่ผ่านมาถึง 20 %

※หน่วยงานญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ชั้น 10 ของอาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ดังต่อไปนี้ JASSO, Japan Foundation, JNTO มีความเห็นตรงกันว่าจะจัด lunch meeting ทุกวันพุธต้นเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน

 IMG_0013_R