ไปเยือนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2556 ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ได้ไปเยือนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อประชุมเรื่องการจัดงานประชุม JSPS-NRCT Seminar ในวันที่ 19 มกราคม 2556

และการเตรียมงาน RONPAKU Medal Award Ceremony ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

-นางพิมพรรณ พงศ์พิชญามาตย์ Director, Office of International Affairs

-นายแสวง จงสุจริตธรรม Chief, Asia and Africa Section

-นางญาดา สัมมารัตน์  Foreign Relations Officer

-นางสาวภาวณี ชาลีรัตนกุล Policy and Planning Analyst

โดยเริ่มประชุมเกี่ยวกับเรื่องงาน JSPS-NRCT Seminar “ World Heritage & Tourism” ที่จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 ที่สยามพารากอน

เนื้อหาโดยสรุปของการประชุมมีดังนี้

-นางกาญจนา ปานข่อยงาม รองเลขาธิการเป็นผู้กล่าวเปิดงาน

-ทางสำนักงานคณะกรรมการฯเป็นผู้รับผิดชอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

-พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยวันลงทะเบียน

-เลี้ยงรับรองอาหารเย็น

ต่อมาได้ประชุมการเตรียมการจัดงาน RONPAKU Medal Award Ceremony & General Assembly ซึ่งได้แจ้งสถานที่จัดงาน งบประมาณสำหรับเลี้ยงรับรองอาหารเย็นร่วมกันกับทางสำนักงานคณะกรรมการฯ

ครั้งนี้นับเป็นการมาเยือนครั้งที่ 5 ในรอบปีนี้ การประชุมสร้างความร่วมมือและความเข้าใจพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆร่วมกัน