ผศ. ดร. ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเยือน


วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2012  ผศ. ดร. ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ จากคณะบัญชีและบริหาร มหาวิทยาลัยะธรรมศาสตร์ มาเยือน JSPS Bangkok Office

ผศ. ดร. ดวงใจ หล่อธนวณิชย์  มาสอบถามรายละเอียดทุนการศึกษาของ JSPS Bangkok Office  รองผู้อำนวยการได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับทุน และ ผศ. ดร. ดวงใจ  จบวิชาเอกด้านการท่องเที่ยว  คุณยามาชิตะ ผู้อำนวยการได้เชิญให้เข้าร่วมงาน JSPS-NRCT Seminar ที่จะจัดขึ้นในเดือนมกราคม หัวข้อเรื่องมรดกโลก และขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์งานนี้ให้แก่นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงานนี้

การมาครั้งนี้เป็นการมาโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง JSPS รู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับ ผศ. ดร. ดวงใจเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

 

IMG_2892_R