ผศ. ดร. โอซุกิ จากมหาวิทยาลัยคิวชู มาเยือน

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2012 ผศ. ดร. ทาคุโซะ โอซุกิ จาก Center for Japan-Egypt Cooperation in Science and Technology , Kyushu University (E-JUST) มาเยือน JSPS Bangkok Office

ผศ. ดร. โอซุกิ ทำงานที่ E-JUST ซึ่งเป็นศูนย์ความร่วมมือพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง ญี่ปุ่น-อียิปต์ ของมหาวิทยาลัยคิวชู

ปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยคิวชูมีความร่วมมือกับ E-JUST เรื่อง Doctoral Double Degree Program ได้รับความร่วมมือจาก JETRO ในการจัดประชุมสัมมนา เกี่ยวกับงานวิจัยของนักวิจัยอียิปต์ และได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยคิวชู เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาลัยและเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้า

แต่เดิม ผศ. ดร. โอซุกิ มีความชำนาญทางด้านเทคโนลยีสารสนเทศ เนื่องด้วยรู้จัก คุณยามาชิตะ ผู้อำนวยการ มาตั้งแต่สมัยทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยคิวชู การมาครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับทาง JSPS Bangkok Office

IMG_2890