ดร. ทามุระ จากมหาวิทยาลัยคันไซ มาเยือน

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ , ผู้อำนวยการศูนย์การวิจัย Japan-EU ดร. ยูทากะ ทามุระ และฝ่ายประสานงานมหาวิทยาลัยคันไซ กรุงเทพ คุณชุติมา วาณิชวัฒนเดชา ได้มาเยือน JSPS Bangkok Office

 ครั้งนี้ ทางผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ JSPS Bangkok Office พร้อมทั้งคุณยามาโมะโตะผู้อำนวยการ JASSO ได้ให้การต้อนรับ

มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตร  Japanese Language and Culture Program (BEKKA) เปิดหลักสูตรนี้เมื่อเดือนเมษายน 2012 โดยเปิดรับสมัคร เดือนเมษายน และเดือนกันยายน ตอนนี้มีนักศึกษา  100 คน โครงการนี้ไม่เฉพาะแต่นักศึกษาในประเทศ แต่ยังรวมถึงนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโทด้วย โดยมีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม เป็นระยะเวลา 1 ปี

ครั้งนี้ได้มาทำการแนะนำโครงการ Japanese Language and Culture Program (BEKKA) พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันด้านการศึกษา ในปีนี้มีนักศึกษาในหลักสูตร จำนวน 83 คน  จำนวนครึ่งหนึ่งจะต่อในระดับปริญญาโท นักศึกษาที่มาลงทะเบียนมีหลายเชื้อชาติ ส่วนใหญ่มาจาก จีน เกาหลี ไต้หวัน มาจากไทย 2 คน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าต่อไปจะมีนักศึกษาจากไทยมาลงทะเบียนเรียนมากขึ้น

จุดประสงค์ค่อนข้างจะสอดคล้องกับทาง JASSO แต่ในส่วนของ JSPS มุ่งเน้นให้การสนับสนุนการศึกษาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

เป็นการเพิ่มโอกาสความสัมพันธ์ทางการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยกับ JASSO  โดยมีหัวข้อใหญ่ในเรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้ง JSPS และ JASSO ต่างมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ตั้งแต่มีนาคม 2012 เป็นต้นมาที่ทั้งสององค์การได้ร่วมใช้สำนักงานร่วมกัน ทำให้ความร่วมมือด้านการศึกษาพัฒนาก้าวไปกว่าเดิม

IMG_2689_R