มหกรรมหางานและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

วันที่ 20 มกราคม 2013 ได้มีการจัดงานมหกรรมหางานและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ที่ ชั้น 5 รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยาม พารากอน JSPS  ได้ร่วมออกบูธภายในงาน โดยงานจัดเป็นเวลา 2 วัน มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 7,500 คน

งานนี้จัดขึ้นเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำร่วมออกบูธเปิดรับสมัครงาน

งานนี้จัดโดยความร่วมมือระหว่างหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ (JCC), Japan foundation, JASSO, Lighthouse Info Service Co., Ltd. และผู้สนับสนุนหลักจาก สถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย , องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น, สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

วันที่ 19 มกราคม ได้มีการจัดงาน JSPS-NRCT Seminar ภายใต้หัวข้อเรื่อง 「World Heritage & Tourism」 มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 20 มกราคม JSPS  สำนักงานกรุงเทพ ได้ร่วมออกบูธในงาน เพื่อแนะนำทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก และนักวิจัย

เป้าหมายหลักของงานนี้ คือ แนะแนวการศึกษาต่อ การรับสมัครงานจากบริษัทญี่ปุ่น มีผู้สนใจแวะชมบูธ จำนวน 30 คน ทางผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ได้ให้การแนะนำแก่ผู้สนใจ

ทางสถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, JASSO , หน่วยงานญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องได้ออกบูธด้วยเช่นกัน  ในปีนี้ทาง JSPS ได้มีความตั้งใจที่ร่วมออกบูธและร่วมแนะนำกิจกรรมขององค์กร  ไม่เฉพาะแต่กิจกรรมอย่างรวมถึงการจัดประชุมสัมมนาเพื่อที่จะได้ประชาสัมพันธ์องค์การให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

IMG_3274_R