ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเมจิ มาเยือน

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2012 ร.ศ. เซกิยามะ ทาเคชิ ฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเมจิ คุณเคนอิชิ อิชิซุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์, คุณคัตสึมิ ชิราอิชิ ผู้อำนวยการ The Asian Students Cultural Association (ABK) มาเยือน JSPS Bangkok Office

มหาวิทยาลัยเมจิ ทำการเปิดศูนย์การศึกษาผ่านดาวเทียม ในกรุงเทพ  「Asian Satellite Campus 」เพื่อเป็นพันธมิตรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยทุกๆประเทศในอาเซียน  ตลอดระยะเวลา 5 ปี ได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 1,000 คน   ญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม รวมถึง 「ASEAN Japan Literacy」 เพื่อความเข้าใจและสามารถแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมของ JSPS 「”Re-Inventing Japan Project” – Support for the Formation of Collaborative Programs with ASEAN Universities 」เป็นทุนที่มุ่งพัฒนาความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนการศึกษาในต่างประเทศ

ครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง  Satellite Campus ซึ่งได้จัดตั้งเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับ  คุณฟุคุดะ ผู้อำนวยการ เจแปนฟาวน์เดชั่น (JF), คุณยามาโมโตะ ผู้อำนวยการ (JASSO)พร้อมทั้ง JSPS Bangkok Office

ประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทาง JF และ JASSO เรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ การศึกษาภาษาญี่ปุ่นโดยSatellite Campus , แผนการพัฒนาแลกเปลี่ยนนักวิจัย   หลังจากที่เปิดศูนย์แห่งอย่างเต็มรูปแบบแล้ว

Meiji