รองศาสตราจารย์ซากุไร จาก IMS, Institute for Molecular Science มาเยือน

รองศาสตราจารย์ซากุไร จาก IMS, Institute for Molecular Science มาเยือน

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2012 รองศาสตราจารย์ ฮิเดะฮิโระ ซากุไร จาก National Institute of Natural Science (IMS, Institute for Molecular Science)  มาเยือน JSPS Bangkok Office

IMS ได้จัดตั้งโครงการ「เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการ (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths – JENESYS ซึ่งโครงการนี้  JSPS ได้ร่วมก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2008 จนมาถึง ปี 2011   มีผู้ได้รับเลือกให้เข้าโครงการ 90 คน ทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอก หรือระดับหลังปริญญาเอก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยได้รับคัดเลือก 5-6 คน ให้เข้าร่วมโครงการนี้   ความร่วมมือลักษณะนี้ช่วยผลักดันให้มีการทำข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนทางการศึกษาในลักษณะ Dual Degree System ในอนาคต

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ JENESYSใน ปี 2011 ได้มีการต่อยอดโครงการจากเดิมมาเป็นโครงการ EXODASS เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่จากประเทศในอาเซียน

จุดประสงค์การมาเยือนครั้งนี้ เพื่อดำเนินการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานในเอเชียพร้อมทั้งตรวจสอบสถานะความต้องการบุคคลากรด้านนี้ยังไปได้อีกไกล มีความประสงค์ให้ ทาง JSPS เป็นสื่อกลางเพื่อนำข้อมูลที่มีของเครือข่ายมานำเสนอให้เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึง ซึ่งทาง JSPS มีศิษย์เก่าอยู่และสามารถขยายโครงการระหว่างกันได้เป็นประโยชน์ต่อกันทั้งสองฝ่าย

ทาง JSPS ได้เข้าใจในเรื่องนี้และจะนำความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ของ รองศาสตราจารย์ซากุไร และจะรายการไปยังสำนักงานใหญ่ต่อเพื่อขยายความก้าวหน้าในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางการศึกษา

sakurai