รองศาสตราจารย์ อาคะมัตสึ จากมหาวิทยาลัยเกียวโต มาเยือน

รองศาสตราจารย์ อาคะมัตสึ จากมหาวิทยาลัยเกียวโต มาเยือน

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2012 รองศาสตราจารย์มิกิ อาคะมัตสึ จาก Faculty/Graduate School of Agriculture , Kyoto University มาเยือน JSPS Bangkok Office

อาจารย์อาคะมัตสึ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยากำจัดศัตรูพืช และสิ่งแวดล้อม การมากรุงเทพครั้งนี้ เนื่องจากมีความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยจะนำตัวอย่างดินที่มีสารกำจัดศัตรูพืชนำไปตรวจสอบใช้เวลา 1 อาทิตย์

การมาในครั้งนี้ คุณยามาดะ รองผู้อำนวยการได้ให้การต้อนรับและแนะนำเกี่ยวกับองค์การให้ทราบ  ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าอาจารย์อาคะมัตสึจะแวะมาเยือนอีกครั้ง

หลังจากทำความรู้จักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้มีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกัน และคุณยามาชิตะได้พาไปเลี้ยงรับรอง

akamatsu