ร่วมงานนิทรรศการที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(NSM)

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2012  ทางองค์การพิพิธภัณฑ์ฯ (NSM) ได้ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ของประเทศฟินแลนด์ (Heureka) เปิดงานแสดงนิทรรศการ Move and Play ขึ้น

หัวข้อนิทรรศการเรื่อง 「Move and Play」 มีกิจกรรมเกี่ยวกับการออกกำลัง การถ่ายภาพ การทรงตัว เพื่อฝึกทักษะและพัฒนาการเคลื่อนไหว รับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วน ซึ่งเป็นกระบวนการสำรวจที่เรียกว่า OECD จาก PISA ประเทศฟินแลนด์ โดยใช้เวลาไม่นานในการฝึกฝน

พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ เริ่มโดยผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์ฯ  (NSM) และผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ Heureka กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยเอกอัครราชฑูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยกล่าวแสดงความยินดีในการเปิดงานครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานต่างให้ความสนใจกับนิทรรรศการในครั้งนี้อย่างมาก

องค์การพิพิธภัณฑ์ ฯ(NSM) อยู่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MOST) โดยตั้งอยู่ชานเมื่อง

เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทาง กระทรวงวิทย์ฯ และองค์การพิพิธภัณฑ์เป็นเจ้าภาพงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่ง JSPS Bangkok Office ได้ร่วมออกบูธในปีหน้าด้วยเช่นกัน ครั้งนี้ได้ทำความรู้จักกับผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์ฯ,ผู้อำนวยงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่างประเทศ ซึ่ง JSPS หวังว่าจะมีกิจกรรมและความร่วมมืออย่างนี้ตลอดไป

IMG_2620 IMG_2643