ไปเยือนสำนักงาน UNESCO Bangkok Office

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012  ผู้อำนวยการและคณะไป UNESCO Bangkok Office  ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2

เพื่อแนะนำคุณยามาดะ รองผู้อำนวยการที่เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่เดือนตุลาคม และประชุมเรื่องการจัดประชุมสัมมนา 「World Heritage & Tourism」 ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมกราคม ปีหน้า

คุณยามาชิตะ ผู้อำนวยการเคยทำการอยู่ที่ UNESCO สำนักงานใหญ่ , คุณยามาดะ รองผู้อำนวยการเคยทำงานอยู่ที่ UNESCO ซึ่งอยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการญีปุ่นมาก่อน จึงรู้จักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์กรเป็นอย่างดี

ครั้งนี้ได้เข้าพบกับ Mr. Danny Padilla, ESD Coordinator and Liaison Officer ผู้รับผิดชอบเรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ESD: Education for Sustainable Development) เพื่อแลกเปลี่ยนและขอคำแนะนำในการจัดประชุมสัมมนา หัวข้อเรื่อง 「World Heritage & Tourism」การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ Mr. Danny Padilla แสดงความคิดเห็นว่าสำหรับการจัดประชุมสัมมนาไม่ใช่เพียงเชิญวิทยากรมาบรรยายเท่านั้น แต่ยังเป็นการรวมบทสรุปแต่ละส่วนและการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดรูปธรรมชัดเจนขึ้นสำหรับการประชุมสัมมนาเพื่อให้ผู้ร่วมฟังการประชุมแสดงผลตอบรับกลับมา

โครงการ ESD สิ้นสุดลงในปี 2014 มีการประชุมถึงบทสรุปของ ESD ซึ่ง คุณยามาชิตะ ผู้อำนวยการต้องเข้าร่วมประชุมที่จัดขึ้นในปีหน้าด้วย

ต่อมาได้แวะเข้าไปทักทาย คุณคิมผู้อำนวยการ UNESCO Bangkok Office  เข้าพบ Mr. Ichiro Miyazawa, APPEAL Programme Specialist ผู้รับผิดชอบในโครงการ APPEAL:Asia-Pacific Programme of Education for All)ได้แนะนำหน้าที่บทบาทของโครงการนี้

คุณยามาชิตะเคยทำงานที่ UNESCO มาก่อน ตอนนี้ทำหน้าที่ใหม่เป็นผู้อำนวยการ JSPS Bangkok Office จะสานต่อความร่วมมือของ UNESCO และผนวกงานของ JSPS Bangkok Office เข้าด้วยกันทำให้กิจกรรมเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

DSC02663