ดร.ฮิรามัตซึ ผู้อำนวยการ JSPS London มาเยือน

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม  ดร. ฮิรามัตสึ โคโซะ ผู้อำนวยการ  JSPS London มาเยือน  JSPS Bangkok Office

ครั้งนี้ เดินทางเพื่อกลับญี่ปุ่น และได้แวะมาเยือน JSPS Bangkok Office

ทาง JSPS London Office มีการจัดบรรยายพิเศษโดยเรียนเชิญ ผู้อำนวยการ Prof. Ohno Terufumi จาก Kyoto University Museum และผู้อำนวยการ  Prof. NISHINO Yoshiaki,

จาก University Museum, University of Tokyo มาบรรยายพิเศษในวันที่ 25 ตุลาคม 2012 ภายใต้หัวข้อ 「Public Lecture on University Museums in Japan แม้ว่า University Museum เป็นที่รู้จักและสนใจในประเทศญี่ปุ่นรวมถึงผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ อาจารย์ที่มีหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์ ในทางกลับกัน  เจ้าหน้าที่ใน Manchester University Museum  60 คน  ผู้ดูแลในพิพิธภัณฑ์มีเพียง 9 คน   เป็นความแตกต่างระหว่างพิพิธภัณฑ์ญี่ปุ่นกับอังกฤษ  ประเทศในยุโรปเป็นเช่นดียวกัน ทั้งหมดเป็นสถานการณ์ของพิพิธภัณฑ์ในอังกฤษและยุโรปที่แตกต่างจากญี่ปุ่น  ในครั้งต่อไป ทาง  JSPS London Office มีแผนงานโดยจะจัดการบรรยายภายใต้เรื่อง  Cross Cultural Communication

ต่อไปนี้ จะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแต่ละสำนักงานเพื่อร่วมมือกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป

 DSC02636