การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลของสำนักงานที่ตั้งอยู่ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2012  สำนักงานองค์การญี่ปุ่นในชั้น 10 ได้ไปร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้วยกันทุกเดือนที่ร้านอาหารญี่ปุ่น「Mitsumori」ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคนใหม่ได้ร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประกอบไปด้วยสำนักงานที่ตั้งอยู่ชั้น 10 อาคารใหญ่เสริมมิตร ได้แก่ (JASSO: Japan Student Service Organization ) , (JF: Japan Foundation)

(JNTO: Japan National Tourism Organization) ได้มีการจัดประชุม Lunch meeting ประจำในวันพุธแรกของทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสำนักงาน

ครั้งนี้ รองผู้อำนวยการคนใหม่คุณทาคาฮาชิ จาก JNTO และรองผู้อำนวยการคนใหม่คุณยามาดะจาก JSPS ที่เพิ่งได้รับตำแหน่งในเดือนตุลาคมได้ร่วมประชุมด้วย คุณทาคากากิ รองผู้อำนวยการJNTO ที่จะสิ้นสุดวาระ ได้ร่วมประชุมเป็นครั้งสุดท้าย  รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 12 คน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

คุณยามาโมโตะ โก ผู้อำนวยการ องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)

คุณคาซุฮิโระ ฟุคุดะ  ผู้อำนวยการ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (JF)

คุณ อุชิดะ ยูทากะ รองผู้อำนวยการ เจแปนด์ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (JF)

คุณฮิราบายาชิ โทะโยฟุมิ ผู้อำนวยการฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (JF)

คุณอุชิดะ ยาสึโกะ หัวหน้าฝ่ายศิลป วัฒนธรรม

คุณมัตสึดะ ฮิโรชิ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น

คุณอามาโนะ อิซุมิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)

คุณโอคุซึ ซาโทชิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)

คุณทาคาฮาชิ อายุมุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)

คุณทาคากากิ ฮิโตมิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)

คุณยามาชิตะ คุนิอากิ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS)

คุณยามาดะ ไดสุเกะ รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS)

หัวข้อการประชุมว่าด้วยเรื่องการจัดประชุมสัมมนาภายใต้หัวข้อ 「มรดกโลกและการท่องเที่ยว 」ได้ร่างกำหนดการอย่างคร่าวๆพร้อมรายละเอียด โดยกำหนดจัดงานวันที่ 19 , 20 มกราคม 2013 ซึ่งเป็นวันที่มีการจัดงานการศึกษาต่อประเทศญีปุ่น และแนะนำการหางานบริษัทญี่ปุ่นด้วย ในวันที่ 15 ตุลาคม ได้แจ้งเรื่องการจัดประชุมสัมมนาให้แก่ทาง วช.ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมของงานนี้ได้รับทราบด้วยเช่นกัน ทุกองค์การที่อยู่ในชั้น 10 ได้เห็นด้วยกับการจัดงานนี้

นอกจากนี้ ทาง JF ได้จัดนิทรรศการ หัวข้อเรื่อ ง「ท่วมอยู่ได้ ใช้ชีวิตอย่างไรบนความเปลี่ยนแปลง 」จัดถึงวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013 งานเครือข่ายด้านงานวิจัย ไทย-ญี่ปุ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวญี่ปุ่น ได้มาเยี่ยมชมสำนักงาน JNTO และองค์การญี่ปุ่นอื่นๆ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2012

จากนี้ไป ไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้น แต่รวมถึงเรื่องการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนาสำหรับองค์การที่ตั้งอยุ่ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร และการร่วมรับรู้ข่าวสารเชิงลึกด้วยกัน

 J4_こちらを使用