คุณยามาดะ ไดสุเกะ เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการคนใหม่

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2012  คุณยามาดะ จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ JSPS Bangkok Office(เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคมเป็นต้นไป)มีวาระเป็นเวลา 2 ปี

สาส์นจากรองผู้อำนวยการ

คุณยามาดะ ไดสุเกะ จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ JSPS Bangkok Office ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ก่อนหน้านี้ได้ทำงานที่ Institue for Integrated Cell-Material Sciences, Kyoto university(iCeMS)ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่าย Overseas Affairs and Planning Section,World Premier International Research Center(WPI) รับผิดชอบดูแลการจัดประชุมสัมมนา ติดต่อต่างประเทศ เวลานี้  ดร. ยามานากะ ผู้อำนวยการสถาบันได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ในปีนี้ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของสถาบันเป็นอย่างสูง

รองผู้อำนวยการมีหน้าที่สำคัญ  ตั้งแต่นี้ไปทำหน้าที่ร่วมกับผู้อำนวยการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมกของ JSPS ให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคนก่อนได้มุ่งมั่นพยายามจัดกิจกรรมเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางตลอดมา

ถึงจะมีแค่ผู้อำนวยการ , รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ รวม 3 คน แต่เป็นศูนย์กลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตั้งอยู่ใจกลางเมือง  จากนี้ไปมุ่งมั่นทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความก้าวหน้าขององค์การ

IMG_2608